Khoa Khoa học cơ bản
Ảnh tập thể20202021
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ NCKH Cấp cơ sở
19/06/2012 12:29 - Xem: 2867

Kết quả nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2011 - Khoa KHCB

 

KẾT QUẢ

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ NĂM 2011

(Kèm theo Quyết định số130 /QĐ-QLKH&QHQT, ngày 16  tháng  02  năm 2012)

 

STT

Tên đề tài

1

T2011- 67

Nghiên cứu biện pháp nhằm  nâng cao hứng thú trong giờ học Giáo dục  thể chất chính khóa của sinh viên trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên”

Chủ trì: Nguyễn Trường Giang

2

T2011- 59

Nghiên cứu một số chất trong cây chè Nhật Bản di thực vào Việt Nam sau 10.

Chủ trì: Nguyễn Thị Thủy

3

T2011- 61

Đánh giá khả năng chịu lạnh và nghiên cứu chọn dòng chịu lạnh  ở lúa bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro

Chủ trì: Phạm Thị Thanh Vân

4

T2011- 65

Vai trò của gia đình trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay

Chủ trì: Lê Quốc Tuấn

5

 

 

T2011- 52

Xác định hàm lượng kim loại Đồng, Chì , Kẽm trong nước mặt Sông Cầu qua địa phận thành phố Thái Nguyên bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử.

Chủ trì: Đào Việt Hùng

6

T2011- 66

Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954

Chủ trì: Dương Thị Kim Huệ

7

T2011- 55

Phát triển du lịch  ở tỉnh Thái Nguyên trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Chủ trì: Nguyễn Thị Huyền

8

 

 

 

T2011- 54

Nghiên cứu kỹ thuật trồng Sa nhân tím (Amomum longiligulare T. L. Wu) trên đất sau nương rẫy thuộc vùng đệm Vườn Quốc gia Tam Đảo

Chủ trì: Phạm Thanh Huế

9

T2011- 68

Phương pháp hiệu chỉnh phương trình toán tử với toán tử Accretive

Chủ trì: Phạm Thị Thanh Hiếu

10

T2011- 62

Xây dựng hệ thống bài tập tham khảo, ứng dụng và các hình học không gian cho môn Toán cao cấp 2 theo hướng tích cực hóa nhận thức người học.

Chủ trì: Mai Thị Ngọc Hà

11

T2011- 50

Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Vật lý đại cương học phần I dành cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Chủ trì: Nguyễn Thị Hồng Mai

12

TN2011 - 04

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử E-learning: Bài giảng Xác suất thống kê (3 tín chỉ).

Chủ trì: ThS. Vũ Thị Thu Loan

13

T2011- 56

Nghiên cứu định hướng đổi mới chương trình môn Giáo dục Thể chất của Trường Đại học Nông Lâm – Thái Nguyên theo hướng sinh viên tự chọn.

Chủ trì: Cao Hoàng Khuyến

14

 

 

T2011- 51

Bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn xác suất thống kê dành cho sinh viên khối B trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Chủ trì: Vi Diệu Minh

15

 

 

 

T2011- 57

Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn Giáo dục thể chất tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Chủ trì: Nguyễn Khánh Quang

16

 

 

T2011- 53

Quan điểm về bản thể luận trong tư tưởng triết học của Ngô Thì Nhậm

Chủ trì: Ngô Thị Mây Ước

17

 

 

 

T2011- 63

Tổ chức hoạt động dạy học theo hướng phát huy năng lực tư duy sáng tạo cho sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên khi dạy học phần Vật lí đại cương A1".

Chủ trì: Nguyễn Thị Thu Hằng

18

T2011- 64

Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên hiện nay

Chủ trì: Phạm Thị Nga

19

T2011- 60

Phương pháp dạy và học môn Toán cao cấp 1

Chủ trì: Trần Đức Toàn

20

 

 

T2011- 70

Thực trạng sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật trong sản xuất chè tại Thái Nguyên hiện nay ( Qua nghiên cứu trường hợp tại huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên)

Chủ trì: Dương Thùy Trang

Nguyễn Đỗ Hương Giang

21

 

 

 

T2011- 58

Ph¸t huy tiÒm n¨ng cña phô n÷ d©n téc thiÓu sè trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ë một số tØnh miÒn nói phÝa B¾c hiÖn nay

Chủ trì: Nguyễn Thị Thúy

22

 

 

T2011- 71

Phương pháp giải bài tập nhiệt

Chủ trì: Kiều Văn Hòa

 

 

Chủ tịch Hội đồng KH & ĐT

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Dung

 

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 3 năm 2011

Thư ký Hội đồng

 

 

 

ThS. Lê Quốc Tuấn

 

Web các đơn vị
tuyển sinh
Tuyển sinh Đại học Nông Lâm Thái Nguyên năm 2021
Đang online 67
Hôm nay 5678
Hôm qua 4909
Tuần này 10587
Tuần trước 42932
Tháng này 3738874
Tháng trước 3918778
Tất cả 47590636

Lượt truy cập: 47590636

Đang online: 67

Ngày hôm qua: 4909

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ