Khoa Khoa học cơ bản
Ảnh tập thể20202021
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Đào tạo Đào tạo chính quy
28/06/2012 12:26 - Xem: 2445

Triệu tập lớp bồi dưỡng, tập huấn giảng viên các môn Lý luận chính trị

 

Kính gửi:- Giám đốc các đại học, học viện
                           - Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng

Thực hiện chương trình công tác năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn giảng viên các môn Lý luận chính trị cho các trường đại học, cao đẳng như sau:

1. Nội dung: Những vấn đề lý luận-thực tiễn về các nội dung Văn kiện Hội nghị Trung ương 3, 4 và 5 khóa XI; giới thiệu hệ thống Phim, ảnh, tư liệu môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; tình hình Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2012 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

2. Đối tượng:  04 đại biểu/trường

- Chủ nhiệm khoa/bộ môn Lý luận chính trị các trường đại học, cao đẳng;

- Chủ nhiệm các tổ bộ môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Thời gian, địa điểm:

3.1. Lớp tại tỉnh Lâm Đồng: các trường cao đẳng, đại học từ Thừa Thiên Huế trở vào:

- Thời gian: Bắt đầu từ  8h00 ngày 23/7 đến ngày 29/7/2012

- Địa điểm: Trường CĐSP Đà Lạt - số 29 Yersin – TP. Đà Lạt – Lâm Đồng.

Ban Tổ chức đón tiếp từ 14h00 ngày 22/7/2012 tại Trường CĐSP Đà Lạt. Các trường có nhu cầu về chỗ ở xin liên hệ trực tiếp với Đ/c Nguyễn Minh Sơn, Trường CĐSP Đà Lạt. ĐT: 091.881.44.05 trước ngày 15/7/2012.

3.2 Lớp tại tỉnh Nghệ An: các trường cao đẳng, đại học từ Quảng Bình trở ra.

- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 6/8 đến ngày 12/8/2012

- Địa điểm: Khách sạn Hạ Long, số 18 Đường Sào Nam - Cửa Lò – Nghệ An.

Ban Tổ chức đón tiếp học viên từ 15h00 ngày 5/8/2012 tại khách sạn Hạ Long. Các trường có nhu cầu về chỗ ở xin liên hệ trực tiếp với khách sạn Hạ Long trước ngày 30/7/2012 qua số ĐT: 091.338.56.98 - 0383.824.617 – 3824.619 Fax: 0383.951.018.

4. Những vấn đề khác.

- Kinh phí cho cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng thực hiện theo quy định tài chính hiện hành và do các trường cử người đi học thanh toán.

- Kinh phí mua tài liệu phục vụ nghiên cứu của mỗi học viên dự kiến 150.000đ (Một trăm năm mươi ngàn đồng).

- Danh sách học viên tham dự các lớp, các trường gửi cho Ban tổ chức lớp học tại buổi đón tiếp học viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng cử đúng đối tượng tham dự lớp tập huấn, bồi dưỡng theo quy định. (Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ với Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, qua số điện thoại: 04.3868.13.86 hoặc 091.282.83.83)

Nơi nhận:
- Như kính gửi.
- Ban Tuyên giáo TW [để b/c];
- TT Bùi Văn Ga [để bc];
- Lưu VT, Vụ GDĐH.
TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
Phạm Mạnh Hùng

Tải file tại đây

(Nguồn: Bộ GD&ĐT)

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
tuyển sinh
Tuyển sinh Đại học Nông Lâm Thái Nguyên năm 2021
Đang online 2777
Hôm nay 6597
Hôm qua 8386
Tuần này 34027
Tuần trước 47151
Tháng này 3685821
Tháng trước 3901181
Tất cả 47178567

Lượt truy cập: 47178600

Đang online: 2797

Ngày hôm qua: 8386

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ