Trung tâm Môi trường Tài nguyên Miền núi
baber
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lĩnh vực nghiên cứu
03/04/2015 13:58 - Xem: 2260

Các lĩnh vực nghiên cứu của Trung tâm Môi trường Tài nguyên miền núi

12 lĩnh vực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ của Trung tâm Môi trường tài nguyên miền núi

Các lĩnh vực khoa học và công nghệ 

1. Nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ các vấn đề quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu.2. Tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã.

3. Tham gia xây dựng các quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác nghiên cứu, điều tra, đánh giá các hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên môi trường.

4. Tư vấn xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ, đo vẽ, thành lập các loại bản đồ.

5. Tư vấn Điều tra, đánh giá phân hạng đất đại, xây dựng bản đồ đơn vị đất đai.

6. Nghiên cứu biến đổi khí hậu, hệ thống tin địa lý, viễn thám.

7. Tư vấn xây dựng quy hoạch môi trường, xây dựng báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC). Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường.

 Tư vấn đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường tại doanh nghiệp, các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, vùng nông thôn, khu vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức và các doanh nghiệp ở trong và ngoài nước;

8. Hợp tác với cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện các chương trình dự án về chuyển giao các động khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường.

9. Tư vấn điều tra, đánh giá, quy hoạch về đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn các nguồn gen quý hiếm.

10. Tư vấn kỹ thuật, phục hồi sinh thái cảnh quan, nghiên cứu lập danh mục, giải pháp bảo vệ các loài động vật - thực vật ở vùng, khu vực có nguy cơ tuyệt chủng.

 11. Tư vấn kĩ thuật xử lý môi trường, khắc phục ô nhiễm môi trường: nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải trong nông nghiệp, công nghiệp, chất thải sinh hoạt.

  12. Tư vấn kĩ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường. Nghiên cứu, phát triển nguồn năng lượng mới.

Web các đơn vị
Đang online 1298
Hôm nay 2485
Hôm qua 3661
Tuần này 11104
Tuần trước 40874
Tháng này 3652991
Tháng trước 3736637
Tất cả 46865065

Lượt truy cập: 46865102

Đang online: 1315

Ngày hôm qua: 3661

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ