Trung tâm Môi trường Tài nguyên Miền núi
baber
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Giới thiệu
04/08/2012 16:39 - Xem: 3366

Cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực của Trung tâm

Cơ cấu tổ chức

Ban giám đốc điều hành

- Chức năng nhiệm vụ: Thực hiện các chủ trương về mục tiêu chiến lược, kế hoạch phát triển nghiên cứu, đào tạo tư  vấn và chuyển giao công nghệ khoa học vào sản xuất.

- Chức danh quản lý chung:

          PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông - Giám đốc trung tâm

- Chức danh quản lý về mặt kĩ thuật:

          1. PGS.TS. Đặng Văn Minh - Phó GĐ trung tâm

          2. TS. Lê Văn Thơ - Phó GĐ trung tâm

- Chức danh quản lý tài chính:

          CN. Trần Hạnh Nguyên

THÔNG TIN VỀ CÁN BỘ CHỦ CHỐT

1/. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông

- Năm sinh: 1958

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

- Địa chỉ: Trung tâm Môi trường tài nguyên miền núi

- Điện thoại: 02803.852.893   Fax: 02803.852.921

- Chức danh, nghề nghiệp: Giám đốc trung tâm

- Năm công tác: 25 năm

2/. PGS.TS. Đặng Văn Minh

- Năm sinh: 1959

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ khoa học đất

- Địa chỉ: Trung tâm Môi trường tài nguyên miền núi

- Điện thoại: 02803.852.893   Fax: 02803.852.921

- Chức danh, nghề nghiệp: Phó GĐ trung tâm

- Năm công tác: 23 năm

3/. TS. Lê Văn Thơ

- Năm sinh: 1975

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý đất đai

- Địa chỉ: Trung tâm Môi trường tài nguyên miền núi

- Điện thoại: 02803.852.893   Fax: 02803.852.921

- Chức danh, nghề nghiệp: Phó GĐ trung tâm

- Năm công tác: 15 năm

4/. Tên ứng viên: Trần Hạnh Nguyên

- Năm sinh: 1974

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Địa chỉ: Trung tâm Môi trường tài nguyên miền núi

- Điện thoại: 02803.852.893   Fax: 02803.852.921

- Chức danh, nghề nghiệp: Kế toán trung tâm

5/. Nguồn lực của Trung tâm

NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TRUNG TÂM

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Chuyên ngành

 
 
 1.  

Nguyễn Ngọc Nông

1958

PGS.TS

Nông học

 
 1.  

Đặng Kim Vui

1957

GS.TS

Sinh thái và ĐDSH

 
 1.  

Đặng Văn Minh

1959

PGS.TS

Khoa học Đất

 
 1.  

Nguyễn Thế Đặng

1953

GS.TS

Khoa học đất

 
 1.  

Trần Thị Dự

1965

Cử nhân

Kinh tế

 
 1.  

Trần Hạnh Nguyên

1974

Cử nhân

Kế toán

 
 1.  

Nguyễn Thị Mão

1963

TS

Sinh thái môi trường

 
 1.  

Trần Viết Khanh

1963

PGS.TS

Trắc địa bản đồ

 
 1.  

Vũ Thị Thanh Thủy

1969

TS

Trắc địa bản đồ

 
 1.  

Hoàng Văn Hùng

1974

TS

Đa dạng sinh học

 
 1.  

Đỗ Thị Lan

1972

PGS.TS

Sinh thái môi trường

 
 1.  

La Quang Độ

1956

Thạc sỹ

Lâm sinh

 
 1.  

Luân Thị Đẹp

1956

TS

Trồng trọt

 
 1.  

Nguyễn Thế Hùng

1967

PGS.TS

Khoa học Đất

 
 1.  

Đàm Xuân Vận

1973

PGS.TS

Trồng trọt

 
 1.  

Hà Văn Thuân

1976

Thạc sỹ

GIS Viễn Thám

 
 1.  

Lê Văn Thơ

1975

TS

QLĐĐ

 
 1.  

Trương Thành Nam

1978

Thạc sỹ

QLĐĐ

 
 1.  

Nguyễn Ngọc Anh

1981

Thạc sỹ

QLĐĐ

 
 1.  

Phan Đình Binh

1977

TS

QLTN Môi trường

 
 1.  

Nguyễn Chí Hiểu

1974

TS

Sinh thái Môi trường

 
 1.  

Nguyễn Minh Cảnh

1983

Thạc sỹ

Luật Kinh tế

 
 1.  

Nguyễn Đình Thi

1967

Thạc sỹ

Nông học

 
 1.  

Dư Ngọc Thành

1966

TS

Nông học

 
 1.  

Hà Xuân Linh

1978

TS

KH Môi trường

 
 1.  

Trần Thị Phả

1983

Thạc sỹ

KH Môi trường

 
 1.  

Nguyễn Duy Hải

1987

Thạc sỹ

Công nghệ MT

 
 1.  

Trương Thị Ánh Tuyết

1987

Thạc sỹ

QL tài nguyên môi trường

 
 1.  

Đỗ Hoàng Chung

1972

Tiến sĩ

Sinh thái học

 
 1.  

Hồ Ngọc Sơn

1976

Tiến sĩ

Biến đổi khí hậu

 
 1.  

Trần Thị Thu Hà

1971

Tiến sĩ

Khoa học môi trường

 
 1.  

Nguyễn Chí Hiểu

1974

Tiến sĩ

Khoa học cây trồng

 
 1. N

Nguyễn Văn Quang

1974

Tiến sĩ

Chăn nuôi

 
 1.  

Nguyễn Thị Ngân

1973

Tiến sĩ

Thú Y

 
 1.  

Nguyễn Huy Trung

1988

Thạc sĩ

Quản lý đất đai

 
 1. H

Hoàng Hữu Chiến

1988

Thạc sĩ

Quản lý đất đai

 
 1. T

Trần Trung Hậu

1990

Kỹ sư

Trắc địa

 
 1.  

Nguyễn Anh Dũng

1988

Kỹ sư

Trắc địa

 
 

 

 

Web các đơn vị
Đang online 3049
Hôm nay 1972
Hôm qua 5617
Tuần này 1972
Tuần trước 35561
Tháng này 3730345
Tháng trước 4912604
Tất cả 46582869

Lượt truy cập: 46582869

Đang online: 3049

Ngày hôm qua: 5617

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ