Trung tâm Môi trường Tài nguyên Miền núi
baber
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Pháp luật TNMT
09/06/2015 10:55 - Xem: 2470

Một số văn bản pháp quy về Tài nguyên và Môi trường

Một số văn bản pháp quy về Tài nguyên và Môi trường

Các văn bản pháp quy về tài nguyên môi trường

# Số/ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Loại văn bản Người ký Cơ quan ban hành
1 22/2015/TT-BTNMT Thông tư Quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển -- Môi trường Thông tư Bùi Cách Tuyến Bộ Tài nguyên và Môi trường
2 26/2015/TT-BTNMT Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản -- Môi trường Thông tư Bùi Cách Tuyến Bộ Tài nguyên và Môi trường
3 21/2015/TT-BTNMT Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo đạc và bản đồ -- Đo đạc và Bản đồ Thông tư Nguyễn Linh Ngọc Bộ Tài nguyên và Môi trường
4 43/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước -- Tài nguyên nước Nghị định Nguyễn Tấn Dũng Chính phủ
5 45/2015/NĐ-CP Nghị định về hoạt động đo đạc và bản đồ -- Đo đạc và Bản đồ Nghị định Nguyễn Tấn Dũng Chính phủ
6 38/2015/NĐ-CP Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu -- Môi trường Nghị định Nguyễn Tấn Dũng Chính phủ
7 20/2015/TT-BTNMT Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất -- Tài nguyên đất Thông tư Trần Hồng Hà Bộ Tài nguyên và Môi trường
8 19/2015/TT-BTNMT Thông tư quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận -- Môi trường Thông tư Bùi Cách Tuyến Bộ Tài nguyên và Môi trường
9 35/2015/NĐ-CP Nghị định 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa -- Tài nguyên đất Nghị định Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng Chính phủ
10 11/2015/TT-BTNMT Thông tư số 11/2015/TT-BTNMT ngày 31 tháng 3 năm 2015 ban hành QCVN về môi trường: QCVN 01-MT: 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên -- Môi trường Thông tư Bùi Cách Tuyến Bộ Tài nguyên và Môi trường
11 12/2015/TT-BTNMT Thông tư 12/2015/TT-BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy -- Môi trường Thông tư Bùi Cách Tuyến Bộ Tài nguyên và Môi trường
12 13/2015/TT-BTNMT Thông tư 13/2015/TT-BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm -- Môi trường Thông tư Bùi Cách Tuyến Bộ Tài nguyên và Môi trường
13 1225/QĐ-BTNMT Quyết định 1225/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường Văn bản pháp quy về TNMT Quyết định Nguyễn Minh Quang Bộ Tài nguyên và Môi trường
14 14/2015/TTLT-BTNMT- BTP Thông tư liên tịch Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất -- Tài nguyên đất Thông tư liên tịch   Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tư pháp
15 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC Thông tư số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC về Hướng dẫn chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Văn bản chung Thông tư liên tịch Trần Hồng Hà Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội Vụ
16 10/2015/TT-BTNMT Thông tư số 10/2015/TT-BTNMT về Quy định kỹ thuật về sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao để cung cấp đến người sử dụng Văn bản pháp quy về TNMT Thông tư Nguyễn Thái Lai Bộ Tài nguyên và Môi trường
17 09/2015/TT-BTNMT Thông tư số 09/2015/TT-BTNMT của Bộ TN&MT về ban hành Định mức KT-KT lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất -- Tài nguyên đất Thông tư Trần Hồng Hà Bộ Tài nguyên và Môi trường
18 32/2015/TT-BTC Thông tư số 32/2015/TT-BTC về hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ Văn bản chung Thông tư Đỗ Hoàng Anh Tuấn Bộ Tài chính
19 07/2015/TT-BTNMT Thông tư Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất;đo đạc,lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất;giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp -- Tài nguyên đất Thông tư Trần Hồng Hà Bộ Tài nguyên và Môi trường
20 08/2015/TT-BTNMT Thông tư 08/2015/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra,đánh giá tài nguyên nước dưới đất -- Tài nguyên nước Thông tư Nguyễn Thái Lai Bộ Tài nguyên và Môi trường
Web các đơn vị
Đang online 1439
Hôm nay 2813
Hôm qua 3661
Tuần này 11432
Tuần trước 40874
Tháng này 3653319
Tháng trước 3736637
Tất cả 46865393

Lượt truy cập: 46865393

Đang online: 1439

Ngày hôm qua: 3661

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ