Trường Đại học Nông Lâm giai đoạn 1994 - 2015: Phát triển nhanh các ngành và các bậc đào tạo, bước đầu hội nhập quốc tế, trở thành đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Trường Đại học Nông Lâm giai đoạn 1994 - 2015: Phát triển nhanh các ngành và các bậc đào tạo, bước đầu hội nhập quốc tế, trở thành đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Bước vào thập niên 90 của thế kỷ XX, xu thế hội nhập, hợp tác và liên kết trở thành xu thế chủ đạo trong quan hệ quốc tế. Khoa học kỹ thuật trở thành nền tảng và động lực cho sự phát triển. Công cuộc đổi mới của nước ta đã mang lại sự chuyển biến tích cực ban đầu, chứng tỏ con đường đổi mới là đúng đắn và chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa. Công nghiệp hóa gắn liền với hiện đại hóa là quá trình tất yếu trong sự phát triển của mỗi quốc gia.

Trường Đại học Nông nghiệp III giai đoạn 1986 - 1994: Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu đổi mới

Trường Đại học Nông nghiệp III giai đoạn 1986 - 1994: Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu đổi mới

Sau khi thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV và lần thứ V, nhân dân ta đã đạt được những kết quả nhất định trên nhiều lĩnh vực, làm chuyển biến một phần cơ cấu của nền kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, chúng ta không đạt được mục tiêu ổn định kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Trường Đại học Nông nghiệp III giai đoạn 1975 - 1986: Đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Trường Đại học Nông nghiệp III giai đoạn 1975 - 1986: Đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sau khi ra khỏi cuộc chiến đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược, nước ta lại đứng trước những thử thách nặng nề của một cuộc chiến đấu mới. Đó là cuộc chiến chống lại cái đói nghèo, lạc hậu, cũ kỹ nhằm thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Việc tiếp tục duy trì cơ chế quản lý tập trung, bao cấp trở thành một rào cản đối với quá trình đi lên của đất nước, khiến cho tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn này gặp nhiều khó khăn. Ổn định đời sống nhân dân sau chiến tranh, khôi phục và xây dựng nền kinh tế, bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ được đặt ra. Muốn vậy, trước hết cần tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu về lương thực, hàng tiêu dùng cho nhân dân. Bên cạnh đó, cần xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật có trình độ để phát triển sản xuất nông nghiệp.

Những hoạt động của ngày đầu xây dựng Trường Đại học Nông nghiệp III

Những hoạt động của ngày đầu xây dựng Trường Đại học Nông nghiệp III

Sau ngày Trường thành lập, ban Xây dựng tiếp tục quản lý các hoạt động của Nhà trường do thày Lý Ngọc Tuân - Phó ban Xây dựng, phụ trách. Năm 1974, Ban Giám hiệu được thành lập gồm có thày Lý Ngọc Tuân là Phó hiệu trưởng, phụ trách chung; thày Nguyễn Đậu và thày Nguyễn Văn Hiệt là Phó hiệu trưởng. Về tổ chức Đảng: từ cuối năm 1971 đến năm 1976, đồng chí Dương Mạc Thạch (là một trong 34 chiến sĩ của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, nguyên Chủ tịch tỉnh Hà Giang) được cử về làm Bí thư Đảng ủy Nhà trường. Đảng bộ Trường có các chi bộ trực thuộc gồm Chi bộ phòng Hành chính và Chi bộ giáo viên.

Lịch sử phát triển Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Lịch sử phát triển Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên (với các tên gọi trước đây là trường Đại học Kỹ thuật Miền núi, trường Đại học Nông Lâm Miền núi, Trường Đại học Nông nghiệp III) ra đời và trưởng thành trong một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc. Nhìn lại chặng đường 45 năm đã qua, chúng ta có quyền tự hào về những thành tích mà Nhà trường có được.

Trường Đại học Nông Lâm: Những ngày đầu thành lập

Trường Đại học Nông Lâm: Những ngày đầu thành lập

Sau năm 1954, đất nước ta bị chia cắt thành hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (9/1960) đã xác định trong giai đoạn mới cách mạng Việt Nam phải tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà.

Lượt truy cập: 45666960

Đang online: 612

Ngày hôm qua: 3118

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ