Khoa Khoa học cơ bản
Ảnh tập thể20202021
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Đảng - Đoàn
10/05/2019 10:44 - Xem: 786

Chi bộ khoa Khoa học cơ bản tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý I/2019

Nhằm nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đảng viên, vận dụng tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ và chăm lo đời sống nhân dân trong xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, chiều ngày 8/5/2019, Chi bộ khoa Khoa học cơ bản tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý I/2019 với chủ đề “Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chi bộ Khoa trong sạch, vững mạnh”.

            Tại buổi sinh hoạt, toàn thể đảng viên trong chi bộ đã được nghe báo cáo chuyên đề của đồng chí Dương Thị Kim Huệ - Phó trưởng bộ môn Lý luận chính trị. Sau đây là toàn văn bài báo cáo:

Báo cáo chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của nhân dân.

Năm 2019 chúng ta kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Bác viết tác phẩm Dân vận. Tiếp tục Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2019 chủ đề sinh hoạt của chúng ta là xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau đây, tôi xin gửi tới toàn thể hội nghị những nội dung cơ bản nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề này.

Nội hàm của chuyên đề sinh hoạt gồm 3 nội dung:

  • Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân.
  • Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ
  • Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân.

Xuyên suốt chuyên đề chính là tinh thần thương dân, coi trọng nhân dân, lấy dân làm gốc, nhân dân là chủ của Hồ Chí Minh.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh luôn hướng tới mục tiêu cao cả là làm sao giải phóng được dân tộc, giải phóng được nhân dân, đưa nhân dân làm chủ. Lý tưởng cứu nước gắn liền với cứu dân đã chi phối toàn bộ quá trình hoạt động cách mạng của Người, lý giải tại sao suốt chặng đường từ 1911 đến 1919, dù đã nghiên cứu nhiều cuộc cách mạng lớn trên thế giới nhưng Nguyễn Ái Quốc lại không chọn theo, mà chỉ khi tìm hiểu bản Sơ thảo của Lê nin, Người đã dứt khoát lựa chọn, để kết thúc quá trình tìm kiếm, chuyển con đường hoạt động sang một giai đoạn mới. Việc Nguyễn Ái Quốc lựa chọn chủ nghĩa Mác Lênin làm con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam đã từng khiến nhiều nhà hoạt động cách mạng và báo chí quốc tế hoài nghi, rằng tại sao lại lấy một học thuyết ra đời từ châu Âu (nước Đức- quê hương ông K.Mác) để áp dụng vào Việt Nam – 1 nước châu Á. Lý giải điều này, đồng chí Nguyễn Ái Quốc cho rằng chủ nghĩa Mác ra đời ở châu Âu, nhưng châu Âu chưa phải toàn thể nhân loại, chúng ta có quyền bổ sung những cơ sở mà thời Mác chưa có. Và lý do lựa chọn là “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu”. “Độc lâp – tự do – hạnh phúc” chính là lý tưởng chiến đấu, là lẽ sống, là hệ giá trị vô giá mà Hồ Chí Minh đề ra cho việc xây dựng đất nước, trước đây cũng như hiện nay.

Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn trọng nhân dân trước hết là đánh giá cao vai trò, vị trí của nhân dân. Người luôn khẳng định: cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. “trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Khi phóng viên Tây Ban Nha hỏi theo Người, sức mạnh của nhân dân Việt Nam là ở chỗ nào? Người nói: sức mạnh, sự vĩ đại và sự bền bỉ của nhân dân Việt Nam cơ bản là ở sự đoàn kết của toàn nhân dân. Chính sức mạnh vô giá ấy đã đưa cách mạng vượt qua những tình thế hiểm nghèo. Trong bối cảnh ngàn cân treo sợi tóc sau ngày 2/9, trong tình thế bao vây, cô lập, Nhân dân chính là sức mạnh, là chỗ dựa của Đảng.

Từ chỗ đánh giá cao vai trò của nhân dân, Hồ Chí Minh đã xác lập đầy đủ nhất quyền lực và trách nhiệm của nhân dân với luận điểm: dân là chủ và làm chủ. Người kiên trì mục tiêu xây dựng một nhà nước thực sự dân chủ. Điều này càng được thể hiện rõ trong những ngày đầu thành lập chính quyền cách mạng, một trong những công việc cấp bách và đầy thử thách mà Người sớm thực hiện là xây dựng Hiến pháp dân chủ và tiến hành tổng tuyển cử bầu Quốc hội để người dân thực hiện quyền làm chủ một cách thực sự.

Tôn trọng nhân dân đồng thời là không xâm phạm lợi ích,quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm nhân dân. Bác nói: phải khôn khéo tránh điều gì có hại cho đời sống nhân dân. Biết giúp đỡ nhân dân cũng là biết tôn trọng dân. Phải luôn tôn trọng giữ gìn của công, của nhân dân. Năm 1950, nhiều địa phương ở liên khu 5 dùng biện pháp có tính thô bạo để huy động sức người, sức của trong nhân dân. Được tin, người gửi thư cho đồng bào để tự phê bình: Nghe các ông thanh tra báo cáo lại việc đó tôi rất đau lòng. Dù chính phủ đã ra lệnh trừng trị những cán bộ đó, tôi phải thật thà xin lỗi đông bào vì những cán bộ sai lầm mà bị oan ức. Đó là tinh thần chịu trách nhiệm cao nhất trước nhân dân.

            Để thấy được sức mạnh của nhân dân, cần gắn bó mật thiết với nhân dân, tin dân, hiểu dân. Hồ Chí Minh là phong cách mẫu mực cho sự gần gũi với nhân dân. đồng chí Phạm Văn Đồng đã tổng kết về phong cách ấy: Hồ Chí Minh là con người cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, chói sáng mà không làm ai choáng ngợp, gặp lần đầu mà như thân thuộc từ lâu”. Ngay từ khi bắt đầu đi tìm đường cứu nước cho đến suốt sau này, Hồ Chí Minh luôn thấu hiểu cuộc sống và nhìn thấy được sức mạnh của nhân dân lao động, công nhân thợ thuyền bởi chính người đã hòa mình vào trong đời sống của người vô sản. Những hình ảnh thân thuộc của Bác với chiến sĩ ở chiến khu Việt Bắc năm 1947 như cha với con, hình ảnh Bác kéo lưới cùng bà con trên bãi biển Thanh Hóa không ai phân biệt được đâu là lãnh tụ, đâu là người dân. hay khi lần đầu tiên về thăm quê hương năm 1957, Bác khóc khi trong gia đình không còn người thân nào, nhưng ngay sau đó, Bác ngồi trò chuyện với bà con và nói: người ta đi xa lâu mới về thì mừng mừng tủi tủi, nhưng tôi thì chỉ thấy mừng, bởi lúc tôi đi bà con là người dân nô lệ, bị đè nén áp bức. nhưng nay tôi về, bà con đã là dân một nước tự do. Bác luôn căn dặn các đồng chí cán bộ của Bác là không được dùng từ trên Phủ Chủ tịch vì như bác nói Bác không ở trên ai cả, chỉ là người làm việc cho dân, lúc nào dân không cần nữa thì Bác và các chú nghỉ việc. Người không dùng từ xuống với dân, mà là về, đến với dân. Chính lòng tin vào sức mạnh của nhân dân, Hồ Chí Minh đã khẳng định: cách mạng giải phóng dân tộc ở An Nam hoàn toàn có thể tiến hành một cách chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng ở chính quốc. Đây là luận điểm có tính sáng tạo lớn của Người trong quá trình vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam.

            Hiểu dân rồi phải biết thương dân, không ngừng chăm lo đời sống của nhân dân. Ngay khi mới giành chính quyền, 4 công việc cấp bách mà Người và Đảng đề ra cho cách mạng là: kháng chiến chống Pháp; củng cố chính quyền; bài trừ nội phản; cải thiện đời sống nhân dân để đi đến 4 mục đích là: làm cho dân có ăn; làm cho dân có mặc; làm cho dân có chỗ ở; làm cho dân có học hành.

Ngay sau ngày 2/9/1945, trong bức thư gửi chủ tịch ủy ban các tỉnh, huyện, làng, Người viết: Bây giờ nước nhà đã được độc lập nhưng nếu dân chúng không được hưởng hạnh phúc tự do thì nền độc lập đó chẳng có nghĩa lý gì”, hay “tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Ham muốn tột bậc của Bác Hồ cũng chính là khát vọng của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, xây dựng cuộc sống mới. Hồ Chí Minh cho rằng phẩm chất cao đẹp nhất của người cách mạng là “yêu nước, thương dân”. Thương dân, khi pv quốc tế hỏi Người về tình cảm của Người đối với miền Bắc được giải phóng và miền Nam còn đang chiến tranh, Người nói: tôi yêu đồng bào ở miền bắc cũng như yêu đồng bào ở miền Nam. Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi. ở miền Nam, không được hưởng 1 ngày hòa bình. Mỗi người, mỗi một gia đình đều có nỗi đau khổ riêng, và gộp cả những nỗi đau khổ riêng của mỗi người, mỗi gia đình lại thì thành nỗi đau khổ của tôi. Tôi nghĩ rằng, tôi chưa làm trọn nghĩa vụ cách mạng của tôi đối với đồng bào miền nam, mặc dù vậy, tôi biết rằng đồng bào miền nam vẫn luôn yêu quý tôi cũng như tôi luôn luôn yêu quý đồng bào. Cho đến tận những ngày cuối cùng của cuộc đời, Người vẫn còn một mong muốn chưa thực hiện được là vào thăm nhân dân miền Nam đang trong giai đoạn quyết liệt của cuộc chiến chống đế quốc Mỹ, cũng là mong muốn được 1 lần đến thăm mộ cha ở Cao Lãnh – Đồng Tháp.

Người dạy cán bộ Đảng viên tu dưỡng đạo đức không chỉ ở những việc lớn, mà còn phải biết quan tâm đến cuộc sống hàng ngày của nhân dân. Cho đến bản Di chúc, Người vẫn dặn lại “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

            Điểm đặc biệt trong tư tưởng tôn trọng nhân dân của Hồ Chí Minh, thể hiện rõ tính nhân văn và tính quốc tế cao cả của Người chính là coi trọng nhân dân mình và đồng thời coi trọng nhân dân thế giới. Đề cao độc lập dân tộc mình và không xâm phạm đến độc lập các dân tộc khác. Người luôn khảng định, chúng ta chống đế quốc Pháp, đế quốc Mỹ chứ chúng ta không chống nhân dân Pháp, nhân dân Mỹ. Và chính Người đã có tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt đối với nhân dân, bạn bè yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Hình ảnh nhân dân các nước chào đón nồng nhiệt trong mỗi chuyến ngoại giao quốc tế của Hồ Chí Minh là minh chứng rõ nhất. Năm 1946, Hồ Chí Minh có chuyến ngoại giao đầu tiên trên cương vị chủ tịch nước là sang thăm nước Pháp – nước đang là kẻ thù với sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo nhân dân Pháp đã buộc Pháp phải chuyển địa điểm cuộc đàm phán ra khỏi Paris. Nói về điều này, Ô xít Man đê xờ tam từng viết: cả gương mặt Nguyễn Ái Quốc toát lên sự lịch thiệp và tế nhị. Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa, không phải văn hóa châu âu mà có lẽ là một nền văn hóa của tương lai.

Kính thưa toàn thể hội nghị, năm nay chúng ta kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh. Bản Di chúc mà với Bác, Bác chỉ gọi là bức thư gửi đồng bào, nhưng chúng ta gọi là tác phẩm, là di sản. Bản di chúc đặc biệt bởi được Bác chuẩn bị 5 năm trước khi Người mất. Trong những lời căn dặn cuối cùng đó, Người vẫn dành tình cảm yêu thương lớn lao cho nhân dân, chỉ ra những vấn đề then chốt về xây dựng đất nước sau khi hoà bình để nâng cao đời sống nhân dân. Đó là những lời căn dặn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, cũng là những chỉ dẫn, dự báo đối với công cuộc

Trên đây là một vài nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nhân dân. Học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh về coi trọng nhân dân, gắn bó với nhân dân là sự học tập thường xuyên, liên tục và suốt đời, để những giá trị tư tưởng ấy luôn nhân rộng và lan tỏa. Xin trân trọng cám ơn sự lắng nghe của các đồng chí.

BCV: Dương Thị Kim Huệ

Sau khi được lắng nghe nội dung báo cáo, các đồng chí đảng viên đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tế công việc.

Việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của mỗi đảng viên Chi bộ để hoàn thiện bản thân. Đặc biệt có ý nghĩa khi năm 2019 là năm chúng ta kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Người (1969 - 2019); 70 năm Bác viết tác phẩm dân vận (1949-2019); 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969 - 2019).

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt chuyên đề

Đ/c Dương Thị Kim Huệ trình bày báo cáo

Đ/c Lèng Thị Lan trao đổi về một số vấn đề cho chuyên đề

Đ/c Nguyễn Trường Giang trao đổi về một số vấn đề cho chuyên đề

 

Tin bài- Tùng Hương

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
tuyển sinh
Tuyển sinh Đại học Nông Lâm Thái Nguyên năm 2021
Đang online 1439
Hôm nay 2848
Hôm qua 3661
Tuần này 11467
Tuần trước 40874
Tháng này 3653354
Tháng trước 3736637
Tất cả 46865428

Lượt truy cập: 46865441

Đang online: 1438

Ngày hôm qua: 3661

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ