Khoa Khoa học cơ bản
Ảnh tập thể20202021
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Đào tạo
06/04/2021 15:02 - Xem: 427

Kế hoạch seminar năm 2021 Khoa Khoa học cơ bản

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 25  tháng 3 năm 2021

 

BẢNG TỔNG HỢP

Kế hoạch seminar năm 2021

I. Bộ môn Khoa học tự nhiên

TT

Chủ đề seminar

Người trình bày

Thời gian

Địa điểm

1

Bài toán nồng độ trong việc pha chế các loại thuốc BVTV

TS. Đào Việt Hùng

Tháng 04/2021

Phòng họp BM

Sử dụng phương pháp “Dạy học theo góc” nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên trong học tập  học phần Hóa học

Tháng 10/2021

2

Ứng dụng Công nghệ xanh trong sản xuất vật liệu

NCS. Nguyễn Thị Mai

Tháng 04/2021

Tận dụng chất thải từ ngành công nghiệp làm vật liệu hấp phụ để xử lý kháng sinh trong môi trường nước.

Tháng 11/2021

3

Một số vấn đề  về thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị bệnh viêm khớp

TS. Lành Thị Ngọc

Tháng 05/2021

Tổng quan về nghiên cứu sản xuất thuốc BVTV phòng trừ sâu bệnh từ thảo mộc trong sản xuất rau và thảo mộc

Tháng 11/2021

4

Ứng dụng phương pháp HPLC trong việc xác định thành phần một số hợp chất hữu cơ

NCS. Nguyễn Thị Thủy

Tháng 04/2021

Tổng quan về lipid và một số phương pháp xác định thành phần lipid.

Tháng 11/2021

5

Sử dụng phần mềm thống kê R cho phần Thống kê mô tả trong giảng dạy học phần Xác suất Thống kê.

TS. Phạm Thanh Hiếu

Tháng 5/2021

Sử dụng phần mềm thống kê R cho phần Thống kê suy diễn trong giảng dạy học phần Xác suất Thống kê.

Tháng 11/2021

6

Khai phá tập dữ liệu ban đầu bằng cách sử dụng các biểu đồ và các tham số đặc trưng

ThS. Mai Thị Ngọc Hà

Tháng 5/2021

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm nhằm củng cố kiến thức môn Toán cao cấp cho học sinh qua mỗi bài học của chương 1

Tháng 8/2021

7

 Sử dụng phần mềm Excel để dạy thống kê mô tả

ThS. Vi Diệu Minh

Tháng 11/2021

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm nhằm củng cố kiến thức môn Toán cao cấp cho học sinh qua mỗi bài học của chương 2

Tháng 8/2021

8

Sử dụng phần mềm Excel cho bài toán tương quan và hồi quy

ThS. Bùi Linh Phượng

Tháng 11/2021

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm nhằm củng cố kiến thức môn Toán cao cấp cho học sinh qua mỗi bài học của chương 3

Tháng 8/2021

9

Một số vấn đề trao đổi về nội dung chương 3 giáo trình Toán cao cấp

ThS. Vũ Thị Thu Loan

Tháng 8/2021

Sử dụng phần mềm Excel cho bài toán ước lượng và kiểm định tham số

Tháng 11/2021

10

Phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo: Xu thế và thách thức

NCS.Nguyễn Thị Thu Hằng

Tháng 8/2021

Công nghệ nano và ứng dụng trong nông lâm nghiệp

Tháng 11/2021

11

Phát triển kỹ năng làm việc nhóm cho sinh viên trường ĐHNL trong học tập môn hóa học

ThS. Nguyễn Thị Hoa

Tháng 04/2021

Nâng cao kỹ năng thực hành thí nghiệm môn hóa học cho sinh viên trường ĐHNL

Tháng 11/2021

12

Xây dựng bộ câu hỏi lý thuyết hóa học liên quan đến thực tiễn đời sống.

ThS. Trần Thị Thùy Dương

Tháng 04/2021

Xây dựng bộ câu hỏi bài tập hóa học liên quan đến thực tiễn đời sống.

Tháng 10/2021

13

Quy trình tách chiết tinh dầu từ một số cây dược liệu quý

TS. Vũ Thị Thu Lê

Tháng 04/2021

Quy trình phân lập một số hợp chất thiên nhiên

Tháng 10/2021

14

Cải thiện kĩ năng làm bài trắc nghiệm môn sinh học cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

TS. Phạm Thanh Huế

Tháng 04/2021

Hiện trạng và cách bảo quản kính hiển vi trong phòng thí nghiệm sinh học

Tháng 10/2021

15

Màng bán thấm và sự vận chuyển các chất qua màng

ThS. Mai Hoàng Đạt

 

Khả năng tái sinh và sinh sản dinh dưỡng ở một số động vật

 

16

Ứng dụng của sinh học trong chọn tạo, nhân giống cây trồng biến đổi gen

ThS. Phạm Thị Thanh Vân

Tháng 8/2021

Ứng dụng của sinh học trong sản xuất thức ăn chăn nuôi

Tháng 11/2021

 

II. Bộ môn Khoa học xã hội

TT

Chủ đề seminar

Người trình bày

Thời gian

Địa điểm

1

Đặc điểm về tâm sinh lý lứa tuổi 18-22

 

TS.Vũ Hồng Thái

 

Tháng 5/2021

 

Phòng họp Khoa KHCB

 

2

Thực trạng thể chất sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Nông lâm

Tháng 11/2021

 

3

Đặc điểm dân tộc Việt Nam hiện nay

 

ThS.Nguyễn Thị Thúy

Tháng 4/2021

 

4

Xây dựng gia đình mới ở Việt Nam hiện nay

 

Tháng 10/2021

 

5

Quan điểm của Đảng về sinh hoạt chi bộ hiện nay

 

ThS.Phạm Tùng Hương

 

Tháng 5/2021

 

6

Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

 

Tháng 10/2021

 

7

Một số vấn đề cơ bản về lý luận và thực tiễn công tác phát triển đảng viên trong SV ở Đảng bộ trường ĐH Nông Lâm TN hiện nay

ThS.Ngô T Mây Ước

 

Tháng 6/2021

 

8

Tư tưởng Hồ Chí Minh về y đức

 

Tháng 12/2021

 

9

Giáo dục tình dục toàn diện cho sinh viên Đại học Nông Lâm

 

TS.Nguyễn Đỗ Hương Giang

 

Tháng 5/2021

 

10

Vai trò giới trong quá trình xã hội hoá trẻ em

 

Tháng 11/2021

 

11

Sự tác động của toàn cầu hóa đến bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam

ThS.Lê Quốc Tuấn

Tháng 06/2021

 

12

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý sinh viên ở trường Đại học Nông Lâm trong giai đoạn hiện nay

Tháng 12/2021

 

13

Bài tập bổ trợ kỹ thuật chuyền bóng cao tay môn Bóng chuyền

 

ThS.Bùi Minh Tuấn

 

Tháng 5/2021

 

14

Thực trạng hoạt động thể thao ngoại khóa của sinh viên Trường ĐHNL

Tháng 12/2021

 

15

Những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng CSVN

TS.Dương Thị Kim Huệ

 

Tháng 4/2021

 

16

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Những giá trị lý luận sâu sắc

 

Tháng 11/2021

 

17

Một số bài tập bổ trợ sức khỏe tại nhà và ngoài trời để phòng tránh ảnh hưởng của Dịch Covid-19

ThS.Dương Thế Hiển

 

Tháng 5/2021

 

18

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các Nhóm thể thao sinh viên trường ĐHNLTN

Tháng 11/2021

 

19

Thực trạng hoạt động ngoại khóa môn Cầu lông của sinh viên Đại học khối các trường kỹ thuật Thành phố Thái Nguyên

TS.Nguyễn Trường Giang

Tháng 5/2021

 

20

Thực trạng trình độ thể lực của sinh viên Đại học khối các trường kỹ thuật Thành phố Thái Nguyên

 

Tháng 12/2021

 

21

Vai trò của văn hóa đối với phát triển kinh tế xã hội ở khu vực Đông Bắc Việt Nam.

ThS.Nguyễn Thị Huyền

Tháng 4/2021

 

22

Biến đổi sinh kế của hộ nông dân tỉnh Thái Nguyên

Tháng 9/2021

23

Yêu cầu và những giải pháp cơ bản đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong sinh viên ở Đảng bộ trường Đại học Nông Lâm

ThS.Ngô Thị Quang

 

Tháng 11/2021

24

Một số kết quả đạt được trong công tác xóa đói giảm nghèo theo chuẩn mới của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020

Tháng 06/2021

25

Đánh giá thực trạng thể lực của sinh viên Trường Đại học Nông lâm.

ThS.Nguyễn Khánh Quang

tháng 5/2021

26

Lựa chọn các bài tập phát triển thể lực chung cho sinh viên Trường Đại học Nông lâm

Tháng 12/2021

 

27

Văn hoá trong phát triển nông thôn  hiện nay

 

TS.Lèng Thị Lan

 

Tháng 10/2021

 

28

Một số giải pháp nâng cao năng lực tự học cho sinh viên

Tháng 4/2022

                                                                                                                                     

                                                                                                                          Thái Nguyên, ngày 25 tháng 3 năm 2021

                                                                                                                                      Phó Trưởng Khoa KHCB

 

 

TS. Dương Thị Kim Huệ

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
tuyển sinh
Tuyển sinh Đại học Nông Lâm Thái Nguyên năm 2021
Đang online 2713
Hôm nay 1179
Hôm qua 5617
Tuần này 1179
Tuần trước 35561
Tháng này 3729552
Tháng trước 4912604
Tất cả 46582076

Lượt truy cập: 46582170

Đang online: 2801

Ngày hôm qua: 5617

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ