Khoa Khoa học cơ bản
Ảnh tập thể20202021
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Đào tạo Đào tạo chính quy
20/08/2012 08:21 - Xem: 2224

Mẫu kê khai vượt giờ cá nhân năm học 2011-2012

BẢNG KÊ KHAI VƯỢT GIỜ CÁ NHÂN NĂM HỌC 2011-2012

            Họ và tên:………………………………………………………………………

            Chức danh giảng dạy trong năm học 2011-20112 ……………………………

            Bộ môn: ………………………………………………………………………

            Khoa:………………………………………………………………………….

            Định mức GTC/năm (không tính giờ NCKH và giờ SHCM): …………………

1. Khối lượng giờ thực tế đã thực hiện:…………..tiết

1.1. Giảng dạy lý thuyết (theo QĐ 924):.....…....…tiết

a, Giảng dạy lý thuyết  học kỳ I, và học kỳ II (theo QĐ 924):  ………tiết

 

TT

Môn

Lớp

Số TC

Số SV

Hệ số

Tổng tiết

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

Tổng cộng

 

 

 

 

 

b, Giảng dạy lý thuyết  học kỳ 3  (theo QĐ924 và  công văn số 400  ………tiết

 

TT

Môn

Lớp

Số TC

Số SV

Hệ số

Tổng tiết

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

1.2. Hướng dẫn thực hành (theo QĐ 924): ………tiết

a, Hướng dẫn thực hành học kỳ I, kỳ II (theo QĐ 924): ………tiết

 

 

TT

Môn

Lớp

Số TC

Số SV

Số nhóm TH

Tổng tiết

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

a, Hướng dẫn thực hành học kỳ 3 (theo QĐ 924 và TB số 400): ………tiết

 

 

TT

Môn

Lớp

Số TC

Số SV

Số nhóm TH

Tổng tiết

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

1.3. Ra đề (kiểm tra giữa kỳ và thi cuối kỳ) (theo QĐ 924):……….tiết

a. Ra đề (kiểm tra giữa kỳ và thi cuối kỳ)  học kỳ 1, kỳ 2 (theo QĐ 924):……….tiết

 

 

TT

Môn

Lớp

Số TC

Số SV

 Số đề

Tổng tiết

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

b. Ra đề (kiểm tra giữa kỳ và thi cuối kỳ) học kỳ 3 (theo theo QĐ 924 và TB số 400): .............tiết

 

 

TT

Môn

Lớp

Số TC

Số SV

 Số đề

Tổng tiết

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

1.4. Coi kiểm tra giữa kỳ, coi thi học kỳ (theo QĐ 924):……..tiết 

a, Coi kiểm tra giữa kỳ, coi thi học kỳ (theo QĐ 924):…...…..tiết 

 

TT

Môn

Lớp

Số TC

Số SV

Hình thức thi, KT

Tổng tiết

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

b, Coi kiểm tra giữa kỳ, coi thi học kỳ học kỳ 3 (theo QĐ 924và TB số 400):……..tiết 

 

TT

Môn

Lớp

Số TC

Số SV

Hình thức thi, KT

Tổng tiết

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

1.5. Chấm bài (kiểm tra giữa kỳ, thi học kỳ) (theo QĐ 924): …….tiết

a, Chấm bài (kiểm tra giữa kỳ, thi học kỳ) (theo QĐ 924): ...…….tiết

 

TT

Môn

Lớp

Số TC

Số SV

Số bài thi, KT

Tổng tiết

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

b,  Chấm bài (kiểm tra giữa kỳ, thi học kỳ 3) (theo QĐ 924 và TB số 400): …….tiết

 

TT

Môn

Lớp

Số TC

Số SV

Số bài thi, KT

Tổng tiết

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

1.6. Hướng dẫn  sinh viên TTTN, chấm khoá luận (theo  QĐ 416):……..tiết

 

TT

Họ tên sinh viên

Lớp

Hướng dẫn khoá luận

Chấm vòng 1

Chấm vòng 2

Tổng tiết

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

2. Khối lượng giờ tiêu chuẩn/năm  được giảm trừ:…………tiết

2.1. Chủ nhiệm lớp (theo QĐ 90):………….tiết

      Lớp chủ nhiệm:…………….Số SV:………..

      Thời gian chủ nhiệm lớp trong năm học: từ……/…../…….đến…../…./…

2.2.  Giờ trách nhiệm (theo QĐ 924, Giáo viên kiêm nhiệm không được tính):…….tiết

      Trách nhiệm đảm nhận trong năm học 2011-2012…………………………………

……………………………………………………………………………………………..

2.3. Giờ miễn giảm khác (theo QĐ 924):…………….tiết

(Nghỉ đẻ, nuôi con nhỏ, học cao học, NCS, tập quân sự, kiêm nhiệm, tập sự…)

Tên công việc và thời gian đã thực hiện:….......…………………………………………

3. Khối lượng giờ vượt:………..tiết

Khối lượng giờ vượt = KL giờ thực tế đã thực hiện (mục 1) – [Định mức GTC/năm (theo QĐ 924) – KL giờ tiêu chuẩn/năm được giảm trừ (mục 2)]

            Ghi chú: Chỉ được tính một kiêm nhiệm cao nhất

                                                                       Thái Nguyên, ngày …… tháng …… Năm 2012

                                                                                                 Người kê khai

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC CÁ NHÂN ĐÃ THỰC HIỆN

NĂM HỌC 2011- 2012

 

 

Nội dung công việc

Số giờ chuẩn

Phần tự kê khai

Bộ môn duyệt

Khoa duyệt

Phòng Đào tạo duyệt

Định mức GTC/năm

 

 

 

 

1. Khối lượng giờ thực tế đã thực hiện

 

 

 

 

1.1. Giảng dạy lý thuyết

 

 

 

 

1.2. Hướng dẫn thực hành

 

 

 

 

1.3. Ra đề

 

 

 

 

1.4. Coi KT giữa kỳ, thi học kỳ

 

 

 

 

1.5. Chấm bài

 

 

 

 

1.6. Hướng dẫn TTTN

 

 

 

 

2. Khối lượng GTC/năm được giảm trừ

 

 

 

 

2.1. Chủ nhiệm lớp

 

 

 

 

2.2. Giờ trách nhiệm

 

 

 

 

2.3. Giờ miễn giảm khác

 

 

 

 

3. Khối lượng giờ vượt

 

 

 

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO        KHOA DUYỆT      BỘ MÔN DUYỆT        NGƯỜI KÊ KHAI

 

 

Download file tại đây

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
tuyển sinh
Tuyển sinh Đại học Nông Lâm Thái Nguyên năm 2021
Đang online 2438
Hôm nay 5979
Hôm qua 8386
Tuần này 33409
Tuần trước 47151
Tháng này 3685203
Tháng trước 3901181
Tất cả 47177949

Lượt truy cập: 47178020

Đang online: 2482

Ngày hôm qua: 8386

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ