Phòng Hành chính - Tổ chức
hanh chinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Pháp chế
14/06/2015 16:13 - Xem: 11207

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường

   ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM             

------ ******--------

      Số:        /KH-ĐHNL                                     

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 6 năm 2015

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường

 

Thực hiện Nghị Quyết của Đảng ủy Nhà trường về tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (1970-2015).

Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị cán bộ viên chức Nhà trường về chương trình công tác trong năm 2015.

Nhà trường xây dựng kế hoạch tổng thể tổ chức “Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường 1970-2015” với chủ trương và các nội dung cơ bản như sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1.1. Mục đích:

- Tổng kết đánh giá những thành quả về quá trình xây dựng và phát triển của Trường qua 45 năm. Biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng Trường.

- Gặp mặt các thế hệ Thầy, Trò và Cán bộ viên chức của Trường, phát huy truyền thống yêu Thầy, yêu nghề, xây dựng tình đoàn kết gắn bó của các thế hệ Thầy, Trò trong 45 năm qua.

- Động viên Cán bộ viên chức, Sinh viên, cựu Cán bộ viên chức, cựu Sinh viên của Trường và các tổ chức, cá nhân khác tham gia đóng góp trí tuệ, cơ sở vật chất trong việc xây dựng và phát triển Nhà trường.

1.2. Yêu cầu:

- Tổ chức chu đáo, trang nghiêm, khoa học, hiệu quả và thiết thực, đảm bảo tiết kiệm tránh phô trương hình thức.

- Phải làm cho Lễ kỷ niệm thực sự là ngày hội của các thế hệ Thầy, Trò và Cán bộ viên chức trong toàn Trường, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng quý khách về tham dự Lễ kỷ niệm. Tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tự hào trong toàn trường, phát huy truyền thống đoàn kết, tạo động lực mạnh mẽ chung tay xây dựng và phát triển nhà trường trong những năm tiếp theo.

2. Thời gian, địa điểm:

2.1. Thời gian: Tổ chức trong 02 ngày 14 và 15/11/2015.

2.2. Địa điểm: Trường ĐHNL Thái Nguyên.

3. Các hoạt động chính và thành phần tham dự:

STT

Thời gian, địa điểm

Tên hoạt động

Thành phần tham dự

Ghi chú

1

 • Cả ngày 14/11/2015
 • Trung tâm ĐT&PTQT

Hội thảo khoa học quốc tế “Ứng phó với BĐKH và PTBV”

Các nhà khoa học thuộc các Trường, các viện NC trong và ngoài nước, các cơ quan, đơn vị, địa phương

Quy mô số đoàn, số người (khoảng 20 đoàn, 100 đại biểu)

2

 • Cả ngày 14 và ngày 15/11/2015
 • Quảng trường thanh niên

Hội trại sinh viên

Các khóa, lớp sinh viên (khoảng 40-50 trại)

(có chương trình cụ thể)

3

 • Cả ngày 14 và sáng 15/11/2015
 • Tại các đơn vị (hoặc các gian hàng xung quanh Nhà thi đấu ĐHTN)

Tổ chức triển lãm những thành tựu và lịch sử phát triển của nhà trường và các đơn vị trong những năm qua. 

Mỗi đơn vị Khoa, TT, Viện – 01 khu trưng bày;

Nhà trường tổ chức trưng bày chung ở 01 khu riêng.

(Trưng bày các thành tựu trong ĐT, NCKH, CGCN, hợp tác XH hóa GD…)

3

 • Chiều 14/11/2015
 • Tại các khoa

Gặp gỡ cựu sinh viên các thế hệ

Sinh viên các thế hệ

Hình thức tổ chức và nội dung do các khoa quyết định

4

 • Tối 14/11/2015
 • Quảng trường thanh niên

Chương trình văn nghệ và lửa trại giao lưu sinh viên các thế hệ

Sinh viên các thế hệ

 

5

 • Sáng 15/11/2015
 • Hội trường A

Mitting kỷ niệm 45 năm thành lập trường

Khách mời 400 người; CB và đại diện SV nhà trường 600 người

(có kịch bản riêng)

6

 • Trưa 15/11/2015
 • Nhà thi đấu ĐHTN

Liên hoan mừng kỷ niệm 45 năm thành lập trường

 

 

7

 • Chiều 15/11/2015
 • Quảng trường thanh niên

Tổng kết, trao giải Hội trại

Các khóa, lớp sinh viên

(có chương trình cụ thể)

4. Các hoạt động chào mừng

             - Phát động phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, quản lý tốt và các phong trào thi đua yêu nước. (Từ đầu năm học 2015-2016) – Thanh tra – Pháp chế

            - Tổ chức Hội diễn văn nghệ CBVC (Xong trước ngày 12/11/2015) – Ban Văn thể nhà trường và BCH Công đoàn trường.

            - Tổ chức giải cầu lông CBVC (Xong trước ngày 10/11/2015) – Ban Văn thể nhà trường và BCH Đoàn TN trường, BM GDTC.

            - Chuẩn bị và tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế Phòng KHCN&HTQT.

            - Xây dựng cuốn sách “Lịch sử 45 năm xây dựng và phát triển trường ĐHNL”- Phòng Thanh tra – Pháp chế

5.  Dự kiến Chương trình Lễ mitting kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường

          - Đón tiếp đại biểu.

          - Văn nghệ chào mừng.

          - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.

          - Diễn văn khai mạc Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường

 - Công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc trao tặng Huân chương lao động hạng I (Thực hiện đúng theo nghi thức quy định của Chính phủ).

          - Phát biểu chào mừng:

          + Cựu sinh viên thành đạt.

          + Cựu giáo viên đã hoặc đang công tác tại trường.

          + Đại diện sinh viên đang theo học tại trường.

          + Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          + Lãnh đạo Tỉnh Thái Nguyên, (ĐHTN)

          - Lời cảm ơn của Lãnh đạo nhà trường.

          - Bế mạc (Dự tiệc liên hoan).

6. Dự kiến thành phần mời dự Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập trường

* Về phía nhà trường: Toàn thể CBGV-CNV đang công tác tại trường; Đại biểu sinh viên đang học tập tại trường.

* Về phía khách mời:

            - Lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MT, Bộ KH&ĐT, Bộ KHCN…

            - Lãnh đạo một số cơ quan ban ngành Trung ương.

            - Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh Thái Nguyên.

            - Lãnh đạo một số tỉnh trong khu vực

- Lãnh đạo một số Sở, ban ngành tỉnh Thái Nguyên.

- Lãnh đạo ĐHTN, các trường thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học TN

            - Lãnh đạo các trường ĐH, CĐ có mối quan hệ trong công tác GD&ĐT với nhà trường.

            - Các tổ chức doanh nghiệp.

            - Nguyên Bí thư, Phó BT Đảng ủy; nguyên Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, đại diện Hội cựu CBGV-CNV nhà trường.

            - Cựu sinh viên nhà trường các khóa học.

7. Các công việc chuẩn bị và dự kiến các tiểu ban phụ trách (06 tiểu ban)

7.1. Tiểu ban nội dung và tổ chức điều hành:

            - Xây dựng kế hoạch tổng thể, trình lãnh đạo Bộ GD&ĐT, ĐH Thái Nguyên xem xét, phê duyệt, cho phép nhà trường tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường.

- Xây dựng kịch bản chi tiết chương trình tổ chức Lễ kỷ niệm.

           - Xây dựng kế hoạch phát động thi đua từ đầu năm học 2015- 2016.

- Điều hành chương trình Lễ (Chuẩn bị cờ truyền thống của nhà trường để gắn Huân chương, chuẩn bị đội nghi thức..).

          - Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch các tiểu ban.

          - Tổ chức quay phim, chụp ảnh sự kiện.

            - Xây dựng các văn bản, báo cáo:

          + Báo cáo thành tích 45 năm xây  dựng và phát triển nhà trường, định hướng cho những năm tiếp theo.

          + Các bài diễn văn khai mạc, lời cảm ơn bế mạc.

7.2. Tiểu ban CSVC:

- Tập hợp các nhu cầu mua sắm của các tiểu ban trình lãnh đạo phê duyệt.

            - Lập dự trù kinh phí tổng thể cho toàn bộ các hoạt động.

            - Đảm bảo tốt về kinh phí, CSVC, công tác phục vụ cho toàn bộ các hoạt động kỷ niệm.

- Khẩn trương hoàn thành các công trình xây dựng và cải tạo khuôn viên hướng tới ngày kỷ niệm 45 năm thành lập trường.

- Tiếp nhận kinh phí của các Tổ chức, cá nhân hỗ trợ.

          - Liên hệ các cơ quan chức năng đảm bảo điện, nước trong những ngày diễn ra hoạt động Lễ.

          - Chuẩn bị sân khấu văn nghệ, hoạt động Lễ, phòng họp mặt giao lưu, sân cắm trại, thi đấu TDTT.

            - Chuẩn bị phương án trực sơ cấp cứu y tế trong thời gian diễn ra sự kiện.

- Chuẩn bị quà lưu niệm (Bao gồm cả cuốn Lịch sử về nhà trường).

            - Hợp đồng thuê rạp sự kiện (các gian hàng).

7.3. Tiểu ban liên lạc - Vận động tài chính:

            - Liên lạc, lập danh sách, địa chỉ, thông tin CBGV - CNV đã từng công tác tại trường, cựu sinh viên các khóa. (Đặc biệt lưu ý những sinh viên thành đạt).

- Thiết kế, in ấn và gửi giấy mời

            - Thông tin về chương trình và các nội dung tổ chức, gửi thông báo, thư mời, công văn đến cựu CBGV-CNV và cựu sinh viên (theo yêu cầu cụ thể).

- Khuyến khích các cựu sinh viên tổ chức ấn hành các tư liệu, sách ảnh giới thiệu về khoá mình.

            - Liên lạc vận động tài trợ về tài chính của các tổ chức, cá nhân tạo nguồn kinh phí cho hoạt động.(Lập sổ lưu niệm và sổ đóng góp xây dựng Trường)

- Thông báo phương thức, địa điểm xây dựng, động viên sự tham gia đóng góp của cựu Sinh viên các khóa, các lớp trong việc xây dựng các ‘’Công trình cựu Sinh viên kỷ niệm Trường‘’ như: “Đường Hoàng Yến K8, Vườn Lộc Vừng K10…., hỗ trợ học bổng tài năng trẻ, học bổng vượt khó cho sinh viên….”

          - Phối hợp tổ chức hoạt động giao lưu sinh viên nhiều thế hệ.

7.4. Tiểu ban Triển lãm và khoa học công nghệ:

*  Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển sinh kế và quản lý môi trường bền vững trong điều kiện BĐKH toàn cầu” (theo kế hoạch riêng).

* Triển lãm, trưng bày:

- Chuẩn bị vị trí, tổ chức triển lãm những thành tựu và lịch sử phát triển của nhà trường trong những năm qua. (trưng bày các hình ảnh, hiện vật của Trường về công tác: Đào tạo Đại học, Sau đại học, các công trình NCKH, hoạt động chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tham gia phát triển KT-XH các địa phương; Các hoạt động, hình ảnh, hiện vật của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh, Ban Nữ công… của nhà trường trong những năm qua.

- Hướng dẫn các Khoa, Trung tâm, Viện nghiên cứu trực thuộc Trường tổ chức triển lãm thành tựu của đơn vị. (Mỗi đơn vị được phân công vị trí cụ thể để thực hiện trang trí trưng bày tại sân NTĐ thể thao ĐHTN).

7.5. Tiểu ban Truyền thông - Khánh tiết và hậu cần:

- Biên soạn cuốn sách lịch sử Trường ĐHNL: Ra thông báo về kế hoạch, nội dung và biện pháp triển khai thực hiện việc xây dựng cuốn sách lịch sử Nhà trường (xem xét việc thuê tư vấn); Duyệt nội dung cuốn sách; thực hiện in ấn (xong trước 05/11/2015)

            - Xây dựng các nội dung quảng bá hình ảnh nhà trường, pa no, áp phích, tờ rơi, mô hình, số liệu... trong và ngoài khuôn viên nhà trường trước và trong dịp tổ chức Lễ.

- Xây dựng sổ lưu niệm truyền thống cho khách mời, CBGV- CNV và sinh viên nhiều thế hệ. Hướng dẫn khách ghi sổ lưu niệm.

            - Viết bài, nhận và kiểm tra bài, đưa tin tuyên truyền trên website nhà trường và các cơ quan thông tấn, báo chí.

- Lập kế hoạch và tổ chức tiệc liên hoan (trưa 15/5).

           - Bố trí chỗ ăn, ở cho đại biểu về tham dự (từ chiều 14/11).

            - Đưa đón khách, tiếp khách, hướng dẫn khách khi tham dự chương trình.

            - Ghi danh đại biểu về tham dự, trao tặng phẩm cho đại biểu.

            - Lập đoàn phục vụ đại biểu và các hoạt động sinh hoạt giao lưu.

            - Trang trí khánh tiết lễ đài, sân khấu hội trại, phòng họp mặt, tuyên truyền kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường.

7.6. Tiểu ban tổ chức Hội trại, văn nghệ - thể thao và an ninh:

 - Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động Hội trại (cắm trại ngoài trời theo các khối, các khóa sinh viên (theo ngành) tại khu vực Quảng trường thanh niên).

- Tổ chức Chương trình văn nghệ - lửa trại giao lưu sinh viên các thế hệ.

- Phát động phong trào xây dựng, cải tạo và bảo vệ cảnh quan nhà trường, làm vệ sinh môi trường trong toàn bộ khuôn viên nhà trường.

          - Xây dựng và triển khai kế hoạch Hội diễn văn nghệ và thi đấu thể thao chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường

          - Xây dựng và tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng Lễ miting kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường (30 phút).

          - Tổ chức bảo vệ an toàn, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, có phương án trông giữ xe trong các ngày tổ chức hoạt động lễ (24/24), làm công văn mời và XD kế hoạch phối hợp với công an địa phương.

8. Dự kiến thành phần Ban Tổ chức và các tiểu ban:

8.1. Ban Tổ chức:

          - Trưởng ban: PGS.TS Trần Văn Điền – BT Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường, phụ trách chung.

          - Phó trưởng ban: PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông – P.Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, phụ trách nội dung.

          - Các ủy viên: Trưởng các đơn vị, trưởng các tiểu ban.

8.2. Các tiểu ban:          Bao gồm: 08 tiểu ban. Cụ thể như sau:

8.2.1 Tiểu ban nội dung và tổ chức điều hành:

            Trưởng tiểu ban:       Ô. Trần Văn Điền - Hiệu trưởng nhà trường.

Phó tiểu ban:             Ô. Nguyễn Ngọc Nông - Phó Hiệu trưởng nhà trường

            Thành viên:               Ô. Lê Sỹ Trung – Trưởng Phòng ĐT

Ô. Nguyễn Chí Hiểu - Trưởng phòng HCTC

Ô. Nguyễn Quang Thi – Bí thư Đoàn Trường

                                                Ô. Nguyễn Văn Thuận - Cán bộ phòng HCTC

8.2.2 Tiểu ban về CSVC :

          Trưởng tiểu ban:         Ô. Trần Văn Phùng – Phó Hiệu trưởng.

          Phó tiểu ban:               B. Đinh Ngọc Lan – Trưởng Phòng KHTC.

          Phó tiểu ban                Ô. Nguyễn Hưng Quang – Trưởng Phòng QTPV.

          Thành viên                  Ô. Nguyễn Thanh Hiếu – P. Trưởng Phòng QTPV.

                                                B. Trần Thị Dự - Kế toán trưởng

                                                Ô. Vũ Đức Hải – P. Trưởng Phòng QTPV.

B. Nguyễn Thị Phương – Trạm Y tế

8.2.3 Tiểu ban liên lạc - Vận động tài chính:

          Trưởng tiểu ban:         Ô. Nguyễn Ngọc Nông – P. Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.

          Thành viên:                 Ô. Nguyễn Chí Hiểu - Trưởng Phòng HCTC.

                                                B. Đinh Ngọc Lan – Trưởng Phòng KHTC.

                                                Ô. Lê Sỹ Trung – Trưởng Phòng Đào tạo

                                                B. Đỗ Thị Lan - Trưởng Khoa MT.

                                                Ô. Nguyễn Thế Huấn - Trưởng Khoa NH

                                                B. Phan Thị Hồng Phúc - Trưởng Khoa CNTY

                                                Ô. Bùi Đình Hòa - Trưởng Khoa KT&PTNT

                                                B. Phan Thị Thu Hằng - GĐ TT ĐT TNCXH

                                                B. Nguyễn Thi Dung – Trưởng Khoa KHCB

                                                B. Vũ Thị Thanh Thủy - Trưởng Khoa QLTN

                                                Ô. Trần Quốc Hưng – Trưởng Khoa LN

                                                Ô. Nguyễn Văn Duy – Phó trưởng khoa CNSH

                                                Ô. Trần Trung Kiên Phó GĐ TT ĐT TNCXH

8.2.4 Tiểu ban Triển lãm & KHCN:

          Trưởng tiểu ban:         Ô. Nguyễn Thế Hùng – Phó Hiệu Trưởng nhà trường.

          Thành viên:                 Ô. Nguyễn Hữu Thọ - Q. Trưởng Phòng KHCN&HTQT.

                                                B. Hoàng Bích Thảo – GĐ TT ĐT&PTQT

                                                Ô. Dương Văn Thảo – P.GĐ TT ĐT&PTQT

                                                Ô. Nguyễn Duy Hải – Phó Bí Thư Đoàn TN

                                                B. Lê Minh – Phó Trưởng Phòng KHCN&HTQT.

                                                Ô. Lê Văn Thơ – Phó Trưởng Phòng ĐT

8.2.5 Tiểu ban Truyền thông - Khánh tiết và hậu cần:

          Trưởng tiểu ban:         Ô. Trần Huê Viên - Phó Hiệu trưởng nhà trường.

          Thành viên:                 B. Đinh Ngọc Lan  – Trưởng Phòng KHTC.

                                                Ô. Đặng Xuân Bình – Trưởng Phòng TTPC

                                                Ô. Nguyễn Đức Thạnh – Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD.

                                                Ô. Đào Thanh Vân – P. Trưởng Phòng ĐT

                                                Ô. Nguyễn Quý Ly – P. Trưởng Phòng HCTC

                                                B. Nguyễn Thị Ngân – P. Trưởng Phòng HCTC

                                                B. Nguyễn Thúy Hà – P. Trưởng Phòng ĐT

                                                Ô. Bùi Đình Tráng  – Phó Bí Thư Đoàn TN

                                                Ô. Nguyễn Văn Đông – Phòng HCTC

                                                B. Nguyễn Thu Hà - Cán bộ phòng HCTC.

8.2.6 Tiểu ban tổ chức Hội trại, văn nghệ, TDTT và an ninh:

            Trưởng tiểu ban:     Ô. Trần Huê Viên – Phó HT.

Thành viên:               Ô. Đặng Xuân Bình – Trưởng Phòng TTPC

                                    Ô. Nguyễn Quang Tính – Trưởng phòng CT HSSV

Ô. Nguyễn Quang Thi – Bí Thư Đoàn TN trường.

                                    Ô. Nguyễn Trường Giang – Chủ tịch Hội SV trường

                                                Ô. Nguyễn Thanh Tiến – Giám đốc Trung tâm TV&DVSV

                                                Ô. Nguyễn Quý Ly – P. Trưởng Phòng HCTC

Ô. Lê Quang Tiến – Tổ trưởng tổ MT Phòng HCTC

Tập thể BCH Đoàn trường, BCH Hội SV.

9. Tổ chức thực hiện:

          1. Phòng HC-TC chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổng thể tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức, các tiểu ban hoạt động.

          2. Phòng HC-TC chịu trách nhiệm hoàn tất hồ sơ, thủ tục xin ý kiến phê duyệt của Lãnh đạo Bộ GD&ĐT, ĐHTN, in và phát hành giấy mời.

          3. Trưởng các Tiểu ban lập kế hoạch chi tiết, dự trù kinh phí hoạt động của mảng mình phụ trách và triển khai thực hiện kế hoạch  (có thể đề xuất thêm nhân sự cho tiểu ban mình phụ trách trên cơ sở đảm bảo công việc).

          4. Trưởng các tiển ban định kỳ hàng tháng phải có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch của tiểu ban mình phụ trách về Lãnh đạo nhà trường (thông qua Phòng HC-TC).

          5. Tiến độ thực hiện:

          - Từ ngày 01/6 đến ngày 08/6/2015: Xây dựng kế hoạch tổng thể. Ra Quyết định thành lập Ban Tổ chức, các tiểu ban hoạt động.

          - Từ ngày 09/6 đến ngày 18/6/2015: Các tiểu ban XD kế hoạch chi tiết, dự trù kinh phí.

          - Ngày 24-30/6/2015: Họp Ban Tổ chức duyệt kế hoạch và dự trù kinh phí các tiểu ban.

          - Ngày 01-10/7/2015: Lập hồ sơ trình xin ý kiến Lãnh đạo cấp trên.

          - Từ ngày 11/7/2015: Triển khai các hoạt động của các Tiểu ban.

          Trên đây là toàn bộ nội dung kế hoạch tổng thể tổ chức hoạt động kỷ niệm 45 năm thành lập trường. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, hoặc nảy sinh các ý tưởng mới, các ý kiến đóng góp sẽ được bàn bạc một cách kỹ lưỡng, dân chủ và phải được Trưởng ban tổ chức quyết định./. 

 

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT;

- Đại học Thái Nguyên;

- Ban TĐKT TƯ;

- BGH nhà trường;

- Lãnh đạo Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm;

- Công đoàn, Đoàn TN;

- Lưu: HCTC, VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Web các đơn vị
Đang online 1428
Hôm nay 558
Hôm qua 4974
Tuần này 14156
Tuần trước 37550
Tháng này 3878364
Tháng trước 3728779
Tất cả 47111545

Lượt truy cập: 47111569

Đang online: 1436

Ngày hôm qua: 4974

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ