Phòng Hành chính - Tổ chức
hanh chinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo
26/10/2018 15:23 - Xem: 1127

Thông báo nâng bậc lương 2018

Thực hiện Công văn số 2072/ĐHTN-TCCB ngày 10/10/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc nâng bậc lương năm 2017. Nhà trường đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện theo quy định tại các văn bản sau:

1. Thông tư số 08/2013/TT-BNV, ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

2. Thông tư số 04/2005/TT-BNV, ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức.

3. Quyết định số 2538/QĐ-ĐHTN ngày 04/11/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên ban hành Quy định về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Đại học Thái Nguyên.

4. Công văn số 4867/BGDĐT-TCCB ngày 17/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức là giảng viên cao cấp và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Nhà trường đề nghị thủ trưởng các đơn vị căn cứ vào các văn bản hướng dẫn trên và tổ chức họp xét, lập danh sách những cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng đủ điều kiện, tiêu chuẩn để nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn (bao gồm nâng bậc lương trước thời hạn do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu) và tính thêm phụ cấp thâm niên vượt khung gửi Bộ phận Tổ chức cán bộ trước ngày 10/11/2018.

* Hồ sơ đề nghị xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và tính thêm phụ cấp thâm niên vượt khung, gồm:

- Biên bản họp xét của đơn vị.

- Danh sách đề nghị nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và tính thêm phụ cấp thâm niên vượt khung (Danh sách cán bộ, viên chức trong biên chế lập theo Mẫu số 1, Danh sách lao động hợp đồng lập theo Mẫu số 2).

- Đối với cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn kèm theo minh chứng (bản photo copy) về thành tích đạt được.

- Đối với giảng viên cao cấp kèm theo (bản photo copy) quyết định xếp lương gần nhất (hoặc quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp đối với trường hợp mới được bổ nhiệm)

Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề gì chưa rõ, đề nghị liên hệ Bộ phận Tổ chức cán bộ để phối hợp giải quyết (gặp ông Lưu Viết Huỳnh, ĐT: 0979080866).

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

1. Thông tư số 08/2013/TT-BNV, ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

2. Thông tư số 04/2005/TT-BNV, ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức.

3. Quyết định số 2538/QĐ-ĐHTN ngày 04/11/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên ban hành Quy định về nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Đại học Thái Nguyên.

4. Công văn số 4867/BGDĐT-TCCB ngày 17/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức là giảng viên cao cấp và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Mẫu đề nghị nâng bậc lương

BẢNG THEO DÕI LƯƠNG CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NĂM 2018

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 691
Hôm nay 2429
Hôm qua 2592
Tuần này 8710
Tuần trước 40214
Tháng này 4886260
Tháng trước 4533552
Tất cả 46440148

Lượt truy cập: 46440148

Đang online: 691

Ngày hôm qua: 2592

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ