Phòng Hành chính - Tổ chức
hanh chinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo
31/10/2018 15:34 - Xem: 1356

Công văn về việc tiếp tục triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo nghị định 108/2014/NĐ-CP

Thực hiện Văn bản số 2121/ĐHTN-TCCB ngày 14/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc triển khai chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP, Nhà trường đã triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ tháng 1 năm 2016. Ngày 31/8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Vì vậy, đề nghị thủ trưởng các đơn vị tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng chính sách tinh giản biên chế theo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đảm bảo tất cả cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị đều được biết chính sách này.

2. Nghiên cứu các văn bản hướng dẫn về chính sách tinh giản biên chế (được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Phòng Hành chính - Tổ chức, gồm:

Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị;

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ;

Thông tư số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính;

Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ;

Quyết định số 3075/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Công văn số 2121/ĐHTN-TCCB ngày 14/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên);

3. Hàng năm, trước ngày 10/2 đơn vị xác định và lập danh sách cán bộ, viên chức thuộc đối tượng tinh giản biên chế của 6 tháng cuối năm. Trước ngày 10/8 đơn vị xác định và lập danh sách cán bộ, viên chức thuộc đối tượng tinh giản biên chế của 6 tháng đầu năm sau liền kề gửi Bộ phận Tổ chức cán bộ.

Công văn giản trình, đơn đề nghị và biểu mẫu

Nếu cần giải đáp rõ hơn về các quyền lợi được hưởng khi nghỉ chế độ, CBVC có thể gửi mail về Bộ phận TCCB theo địa chỉ bophantccb@tuaf.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp với ông Lưu Viết Huỳnh, điện thoại: 0979.080.866.

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 676
Hôm nay 2318
Hôm qua 2592
Tuần này 8599
Tuần trước 40214
Tháng này 4886149
Tháng trước 4533552
Tất cả 46440037

Lượt truy cập: 46440037

Đang online: 676

Ngày hôm qua: 2592

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ