Phòng Hành chính - Tổ chức
hanh chinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Danh mục thủ tục hành chính
17/04/2015 07:09 - Xem: 2888

Danh mục các thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng, sửa chữa và mua sắm trang thiết bị

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XÂY DỰNG, SỬA CHỮA VÀ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ

TT

Tên thủ tục hành chính

Hồ sơ tiếp nhận

Người tiếp nhận

Thời gian giải quyết

Người giải quyết

Ghi chú

I

XÂY DỰNG CƠ BẢN

1

Xây dựng mới công trình thuộc Ban quản lý dự án

- Kế hoạch đã phê duyệt của Bộ liên quan và ĐHTN

- Hồ sơ yêu cầu theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Cán bộ ban quản lý dự án

Theo tiến độ dự án

Ban quản lý dự án

Phòng chỉ hỗ trợ giải quyết trong phạm vi chức năng phân công

2

Xây dựng mới công trình thuộc phòng chức năng

- Giấy đề nghị

- Kế hoạch đã phê duyệt Nhà trường và ĐHTN

- Hồ sơ yêu cầu theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Cán bộ VP

1 tháng

Trưởng phòng Nguyễn Hưng Quang

Phòng chỉ giải quyết trong phạm vi chức năng phân công

II

SỬA CHỮA CSVC

1

Giá trị SC nhỏ hơn 05 triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Giấy đề nghị----> Mẫu tải về

1.2. Bản photo kế hoạch đã được duyệt

1.3. 01 bản báo giá

1.4. Quyết định của BGH phê duyệt đơn vị thi công ---> Mẫu tải về

1.5. Biên bản bàn giao nghiệm thu (Giữa phòng QT- PV và đơn vị được sửa chữa)

1.6. Biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành (Giữa Nhà trường và đơn vị thi công)---> Mẫu tải về

1.7. Trường hợp sữa chữa cơ sở vật chất ngoài các mục 1.1; 1.2 ;.1.4; 1.5 & 1.6 cần thêm:

1.7.1 Bản dự trù kinh phí (Thay cho mục 1.3)

1.7.2 Hợp đồng giao khoán công việc – sản phẩm

1.7.3 Biên bản thanh lý hợp đồng

Cán bộ VP phòng QT-PV

01 tuần

Phó Trưởng phòng QT-PV Vũ Đức Hải

Phòng chỉ giải quyết trong phạm vi chức năng phân công

2

 Giá trị SC lớn hơn 05 triệu và dưới 20 triệu đồng

 

Ngoài các mục 1.1; 1.2; 1.4; 1.5; 1.6 & mục 1.7.1 và thêm:

2.1. Hợp đồng kinh tế

2.2. Biên bản thanh lý hợp đồng ---> Mẫu tải về

Cán bộ VP phòng QT-PV

 

02 tuần

Phó Trưởng phòng QT-PV Vũ Đức Hải

Phòng chỉ giải quyết trong phạm vi chức năng phân công

3

 Giá trị SC trên 20 triệu đồng và dưới 50 triệu đồng

 

Ngoài các mục 1.1; 1.2; 1.4; 1.5; 1.6 & mục 2.1; 2.2  và thêm:

3.1. Ba bản báo giá của 03 đơn vị nhận thi công

3.2. Biên bản xét chọn đơn vị thi công ----> Mẫu tải về

3.3. Bản dự toán thi công

3.4. Quyết định của Nhà trường phê duyệt dự toán---> Mẫu tải về

3.5. Thông báo của Nhà trường cho đơn vị thi công đã được xét chọn

Cán bộ VP phòng QT-PV

03 tuần

Phó Trưởng phòng QT-PV Vũ Đức Hải

Phòng chỉ giải quyết trong phạm vi chức năng phân công

4

 Giá trị SC trên 50 triệu đồng và dưới 100 triệu đồng

 

Ngoài các mục 1.1; 1.2; 1.4; 1.5; 1.6 & mục 2.1; 2.2; 3.1;.3.2; 3.3; 3.4  và thêm:

4.1. Thẩm định giá của bản dự toán

 

Cán bộ VP phòng QT-PV

 

 

04 tuần

Phó Trưởng phòng QT-PV Vũ Đức Hải

Phòng chỉ giải quyết trong phạm vi chức năng phân công

5

 Giá trị SC trên 100 triệu đồng

 

Ngoài các mục 1.1; 1.2; 1.4; 1.5; 1.6 & mục 2.1; 2.2; 3.1;.3.2; 3.4; 4.1  và thêm:

5.1. Quyết định phê duyệt của Đại học Thái Nguyên.

5.2. Báo cáo kinh tế kỹ thuật và bản dự toán thi công

Cán bộ VP phòng QT-PV

06 tuần

Phó Trưởng phòng QT-PV Vũ Đức Hải

Phòng chỉ giải quyết trong phạm vi chức năng phân công

6

Giá trị SC trên 500 triệu đồng

 

Ngoài các mục 1.1; 1.2; 1.4; 1.5; 1.6 & mục 2.1; 2.2; 3.1;.3.2; 3.4; 4; 5.1; 5.2  và thêm:

- Tổ chức đấu thầu để lựa chọn đơn vị thi công căn cứ theo nghị định số 63/2014/NĐ – CP của chính phủ ngày 26/06/2014.

 

Cán bộ VP phòng QT-PV

8 tuần (Hoặc hơn tùy thuộc quy mô sửa chữa)

Phó Trưởng phòng QT-PV Vũ Đức Hải

Phòng chỉ giải quyết trong phạm vi chức năng phân công

7

Một số trường hợp ngoài các giấy tờ theo giá trị cần sửa chữa như các mục trên  trong hồ sơ phải có:

 

 7.1. Trường hợp sửa chữa Ôtô phải có thêm biên bản kiểm tra tình trạng kỹ thuật

7.2. Trường hợp diệt mối mọt phải có thêm biên bản khảo sát phòng trừ mối mọt

7.3. Trường đo chống sét phải có thêm sơ đồ vị trí, kết quả đo điện trở tiếp đất.

7.4. Một số trường hợp hỏng hóc do sự cố, hỏng hóc đột suất của thiết bị điện, máy - thiết bị phòng thí nghiệm, tài sản… phải có thêm biên bản làm việc xác định lý do cần sửa chữa giữa các đơn liên quan và xác nhận của phòng QT - PV

Cán bộ VP phòng QT-PV

 

Phó Trưởng phòng QT-PV Vũ Đức Hải

Phòng chỉ giải quyết trong phạm vi chức năng phân công

III

MUA SẮM VẬT TƯ, THIẾT BỊ

1

Mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ văn phòng của các đơn vị đối với Nhà trường theo kế hoạch

- Giấy đề nghị có xác nhận của thủ trưởng đơn vị ----> Mẫu tải về

- Bản photo kế hoạch đã được duyệt ---> Mẫu tải về

Cán bộ VP

1 tháng

Phó phòng Nguyễn Thanh Hiếu

 

2

Mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ văn phòng của các đơn vị đối với Nhà trường phát sinh mới (không có trong kế hoạch đã được phê duyệt)

- Giấy đề nghị có xác nhận của thủ trưởng đơn vị và ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng --->  Mẫu tải về

 

Cán bộ VP

15 ngày

Phó phòng Nguyễn Thanh Hiếu

 

3

Mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ công việc triển khai của các đề tài dự án.

- Giấy đề nghị của chủ nhiệm đề tài -----> Mẫu tải về

- Thuyết minh và dự toán chi đề tài được duyệt.

Cán bộ VP

Theo tiến độ của đề tài

Phó phòng Nguyễn Thanh Hiếu

 

4

Mua sắm vật tư, thiết bị phục vụ thực hành, và rèn nghề

- Giấy đề nghị của giáo viên thực hiện----> Mẫu tải về

- Kế hoạch thực hiện và dự trù kinh phí được duyệt. -----> Mẫu tải về

Cán bộ VP

Theo kế hoạch thực hiện.

Phó phòng Nguyễn Thanh Hiếu

 

IV

THỦ TỤC KHÁC

1

Kiểm kê tài sản

- Kiểm kê định kỳ hàng năm các đơn vị --------> Mẫu tải về

Cán bộ VP

Cuối năm

Trưởng, phó  phòng và các chuyên viên

 

2

Thanh lý tài sản

- Giấy đề nghị thanh lý tài sản

- Bảng kê tài sản đề nghị thanh lý theo mẫu ---> Mẫu tải về

 

Cán bộ VP

Cuối năm

Trưởng, phó  phòng và các chuyên viên

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 2179
Hôm nay 5316
Hôm qua 4909
Tuần này 10225
Tuần trước 42932
Tháng này 3738512
Tháng trước 3918778
Tất cả 47590274

Lượt truy cập: 47590311

Đang online: 2187

Ngày hôm qua: 4909

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ