Phòng Hành chính - Tổ chức
hanh chinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Kết luận cuộc họp Giao ban
03/10/2018 08:10 - Xem: 989

Thông báo giao ban tháng 10/2018

Ngày 2/10/2018, Nhà trường đã tiến hành họp giao ban tháng 10/2018. Tham dự cuộc họp gồm các đồng chí trong ĐU, BGH, Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV, Hội CCB, Trưởng,phó các đơn vị trực thuộc trường. Cuộc họp giao ban đã tiến hành kiểm điểm công tác tháng 9/2018, đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10/2018. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, PGS.TS. Trần Văn Điền thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã kết luận và giao triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10/2018

1.

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO   

 

Đào tạo chính quy   

 1. Tiếp tục chỉ đạo các khoa Triển khai hội thảo cập nhật thông tin KHCN mới trong xây dựng đề cương chi tiết và bài giảng theo hướng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nền SXNN công nghệ cao thời kỳ cách mạng CN 4.0
 1. Tiếp tục xây dựng đề cương chi tiết các học phần theo chương trình mới theo AUN
 1. Giám sát thực hành, rèn nghề, thực tập nghề Kỳ I năm 2018-2019
 1. Triển khai mở 03 ngành học mới
 1. Rà soát XD quy định đánh giá các HP theo hướng giao trách nhiệm cho Bộ môn và GV giảng dạy, Phòng KT&ĐBCL quản lý giám sát.
 1. XD quy định và KH đào tạo các CT đào tạo đặc biệt theo hướng linh hoạt
 1. Tổ chức xét tốt nghiệp đợt tháng 10 cho SV K46

Đào tạo theo nhu cầu xã hội  

         1. Tổ chức tư vấn tuyển sinh hệ VLVH tại Lạng Sơn, Quảng Ninh

       2. Hoàn thành học chuyển đổivà tổ chức ôn thi đầu vào cho lớp Thạc sĩ Chuyên ngành Chính sách công liên kết với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (50 học viên)

 1. . Tiếp tục tạo nguồn tuyển sinh đào tạo Đại học Chính trị (Văn bằng II) với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

       4. Hoàn tất thủ tục xin chỉ tiêu tuyển sinh lớp Cao cấp lý luận Chính trị khóa học 2018 – 2020 với Ban tổ chức TƯ

Đào tạo Sau đại học  

 1. Tổ chức thi kỳ III K25.
 1. Tham gia chấm thi, gọi nhập học, tổ chức khai giảng cho Cao học K26
 1. Tổ chức học Kỳ I cho K26
 1. Thẩm định trước bảo vệ Luận văn TN K24 cho các ngành còn lại
 1. Tổ chức bảo bảo vệ đề cương, chuyên đề cho 2 NCS

Tư vấn và hỗ trợ sinh viên  

 1. Phát triển phát triển thị trường lao động cho sinh viên tốt nghiệp
 1. Tạo nguyền tuyển sinh năm 2019-2020 theo kế hoạch
 1. Tiếp tục khảo sát việc làm của sinh viên K45

2.

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & HỢP TÁC QUỐC TẾ  

 

 

Khoa học công nghệ  

 1. Rà soát tài sản và xây dựng phương án xử lý tài sản sau khi kết thúc nhiệm vụ KH&CN
 1. Thẩm định và chốt danh mục đề tài giảng viên cấp cơ sở năm 2019
 1. Tổ chức nghiệm thu đề tài quỹ gen cấp Tỉnh đến hạn
 1. Xuất bản số Tạp chí chuyên đề NN&PTNT
 1. Thông qua “Chiến lược Khoa học công nghệ giai đoạn 2018 - 2023”
 1. Hoàn thành việc lựa chọn đề tài sinh viên năm 2019

Ươm tạo Công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp

 1. Hỗ trợ nhóm khởi nghiệp Anti-HP Pro, đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự triển lãm Inno-Tech tại Đài Loan
 1. Tổ chức bootcamp “Tinh thần doanh nhân và khởi nghiệp” cho sinh viên Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Hợp tác quốc tế  

       1. Xây dựng quy trình tiếp khách quốc tế

       2. Phối hợp với Aus4skills tổ chức hội thảo về bình đẳng giới

      3. Phối hợp với Trường đại học Portland State University tổ chức hội thảo “Quản trị đại học trong thời đại công nghiệp 4.0

      4. Phối hợp với Khoa CNSH&CNTP và VP CTTT thúc đẩy mở ngành CNSH chương trình tiên tiến

Đào tạo quốc tế  

 1. Hoàn thành thủ tục, hướng dẫn hồ sơ cho sinh viên sang Úc (IRE).
 1. Tuyển sinh đợt 2 chương trình thực tập tại Úc
 1. Liên hệ với đối tác để tiếp nhận TTS sang đợt tháng 11/2018
 1. Tổ chức cho sinh viên phỏng vấn với đối tác Đài Loan về Thực tập nghề Đài Loan 2019
 1. Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo ngoại ngữ bổ sung cho SV chương trình đặc biệt

Chương trình ĐT tiên tiến  

 1. Xây dựng lại website CTTT
 1. Bảo vệ tốt nghiệp SV K46 CTTT

3.

CÔNG TÁC HSSV  

 

 1. Tiếp tục triển khai Đề án đổi mới CT HSSV: rà soát,hoàn thiện ban hành các văn bản về công tác HSSV; triển khai lấy phiếu khảo sát online đánh giá mức độ hài lòng của SV; thống nhất phiếu chấm điểm phân loại GVCN của các đơn vị đào tạo;
 1. Tổ chức tuyên truyền ATGT cho sinh viên bằng hình thức sân khấu hóa
 1. Rà soát hồ sơ chế độ, ra quyết định miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội
 1. Niêm yết danh sách sinh viên nhận học bổng KKHT kỳ I năm học 2018-2019 cho SV
 1. Triển khai làm thẻ sinh viên liên kết thẻ ngân hàng Agribank cho SV K50, và SV hệ liên thong, BV2
 1. Đảm bảo tốt công tác ANTT trong trường
 1. Tham gia XD đề án khoán công tác bảo vệ
 1. XD kế hoạch khắc phục các tồn tại trong cấp phát văn bằng chứng chỉ.
 1. Đấy mạnh ứng dụng CNTT trong QLSV (Hồ sơ, văn bằng chứng chỉ, đánh giá GVCN,…

4.

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH, TCCB   

 

Tổ chức cán bộ  

 1. Thông qua Đề án thành lập Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi (trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Khảo nghiệm và chuyển giao giống cây trồng vật nuôi và Trung tâm nghiên cứu cây trồng ôn đới miền núi phía Bắc VN), trình ĐHTN phê duyệt
 1. XD  lại đề án vị trí việc làm khối Phòng và Trung tâm phục vụ đào tạo theo kết quả rà soát, mô tả vị trí việc làm.
 1. Hoàn thành XD yêu cầu đặt hàng và xúc tiến kêu gọi viết đề án thành lập một số đầu mối công tác và đơn vị mới hoạt động tự chủ (Bảo vệ, VSMT, KTX K)
 1. Phối hợp với phòng KHTC giải quyết dứt điểm những tồn tại trong chi trả chế độ phụ cấp thâm niên cho GV

Công tác Hành chính   

      1. Ban hành nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018

      2. Tiếp tục kiểm tra, tăng cường công tác thu gom và xử lý rác thải

      3. Thực hiện quy trình tiếp nhận văn bản online từ ĐHTN qua phần mềm từ 15/10

     4. Triển khai thi công phòng truyền thống

5.

CÔNG TÁC KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH   

 

 1. Tiếp tục thu học phí học kỳ 1 năm 2018-2019 hệ CQ
 1. Thu học phí của các lớp hệ VLVH, học phí của học viên SĐH
 1. Phối hợp với phòng đào tạo rà soát kê khai vượt giờ năm học 2017- 2018, chuẩn bị kinh phí thanh toán 50% tiền vượt giờ cho giáo viên
 1. Tiếp tục tạm ứng kinh phí thực hành, TTNN học kỳ 1 năm học 2018- 2019
 1. Rà soát và  kiểm tra việc nộp thuế của các hoạt động dịch vụ
 1. Tạm ứng, thanh toán các hoạt động thường xuyên, đề tài NCKH
 1. Tiếp tục kiểm tra phê duyệt quy chế chi tiêu nội bộ của cá trung tâm, viện tự chủ về tài chính, các trung tâm được khoán chi
 1. Hoàn thành quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2018-2019
 1. XD kế hoạch khắc phục các tồn tại trong báo cáo kiểm toán năm 2017
 1. Hoàn thành quyết toán tài chính năm 2017

6.

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ PHỤC VỤ   

 

 1. Tiến hành sửa chữa và xây dựng theo phương án tường bao ranh giới với phường Tân Thịnh do Hiệu trưởng phê duyệt
 1. Đề xuất hướng quy hoạch 1/500 cho các khu vực theo dự án,
 1. Cùng với phòng KHTC hoàn thiện 2 bộ hồ sơ quyết toán trình ĐHTN tiếp theo
 1. Thực hiện các thủ tục để đấu thầu dự án CNTT năm 2018 sau khi ĐHTN có QĐ
 1. Lập Dự toán chi tiết, phê duyệt dự toán Đề xuất phương án xử lý nước thải KTX K - ĐHTN
 1. Tiếp tục rà soát CSVC của xưởng phân vi sinh và có phương án giải quyết CSVC
 1. XD yêu cầu đặt hàng QL&SD CSVC TT Thủy sản
 1. Tiếp nhận trang thiết bị dự án TTKN giống CTVN
 1. XD kế hoạch khắc phục các tồn tại trong báo cáo kiểm toán các dự án XD

7.

CÔNG TÁC THANH TRA – PHÁP CHẾ - THI ĐUA   

 

 1. Kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ đào tạo hệ VHVL
 1. Triển khai kế hoạch thực hiện ngày “Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam”
 1. Rà soát căn cứ pháp lý ban hành các quyết định hệ VHVL
 1. Triển khai công tác thanh kiểm tra về HĐ thực hành, TT và rèn nghề

8.

CÔNG TÁC KHẢO THÍ & ĐBCLGD  

 

 1. Triển khai tự đánh giá 9 chương trình đào tạo theo chuẩn AUN - QA
 1. Dự giờ giảng viên cấp Trường
 1. Phục vụ thi học kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên K48 và tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính
 1. XD quy định quản lý và giám sát bộ đề thi và thi kết thúc các HP theo hướng giao trách nhiệm nhiều hơn cho Bộ môn và GV giảng dạy.
 1. Đánh giá kết quả thực hiện khắc phục các tồn tại theo Kết luận của đoàn ĐGN

9.

CÔNG TÁC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, THƯ VIỆN VÀ NGOẠI NGỮ

 

 1. Phối hợp phòng CT HSSV, BCN các khoa, GVCN hỗ trợ SV K50 sử dụng email nội bộ trường.
 1. Quản trị, hỗ trợ kỹ thuật thi giữa kỳ TestOnline trên phòng máy
 1. Rà soát, cập nhật tài khoản email, elive toàn trường
 1. Khảo sát đánh giá và xây dựng máy chủ ảo, phục vụ kết nối các máy tính cấu hình thấp.
 1. Phối hợp với công ty máy tính Netcom khảo sát hạ tầng mạng và cải tạo lại hệ thống mạng wifi
 1. Phối hợp với Trung tâm học liệu nâng cấp phần mềm quản lý ILIB, tâp huấn CB theo đề án giai đoạn 1
 1. Tìm kiếm tài liệu theo đề xuất tại các nhà XB, đại lý tiến hành bổ sung tài liệu đợt 2 năm 2018

10.

CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ   

 

Công đoàn  

 1. Phối hợp tổ chức giải bóng chuyền hơi CBVC năm 2018
 1. Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
 1. Tham dự giải cầu lông Hội Hữu nghị việt Lào tỉnh Thái Nguyên năm 2018
 1. Kiểm tra thực hiện nếp sống văn hóa các đơn vị (công sở sạch đẹp)
 1. Tổ chức tọa đàm nâng cao kỹ năng mềm cho CBVC

Đoàn Thanh niên, Hội SV  

 1. Tổ chức cuộc thi ảnh ‘‘Nét đẹp Nông Lâm’’ và ‘‘Khoảnh khắc Nông Lâm’’
 1. Tổ chức lễ hội Halloween
 1. Nghiệm thu đề xuất NCKH của sinh viên năm 2019
 1. Triển khai tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng chiến dịch “Làm thế giới sạch hơn”
 1. Rà soát đánh giá hiệu quả hoạt động của các CLB do Hội SV quản lý

11.

CÔNG TÁC CHUNG  

Triển khai hoạt động hưởng ứng chiến dịch “Làm thế giới sạch hơn”

Trên đây là những nhiệm vụ trọng tâm của tháng 10/2018. Nhà trường yêu cầu các đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ được giao, lên kế hoạch và tổ chức thực hiện. 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 334
Hôm nay 1661
Hôm qua 2916
Tuần này 14078
Tuần trước 25232
Tháng này 3848029
Tháng trước 0
Tất cả 45854941

Lượt truy cập: 45854976

Đang online: 347

Ngày hôm qua: 2916

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ