Phòng Hành chính - Tổ chức
hanh chinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Phổ biến văn bản luật
08/06/2016 11:17 - Xem: 1779

Văn bản quản lý các cấp

I. VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN GD-ĐT

1. Luật giáo dục đại học 2012 ----> Tải về

2. Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ ---> Tải về

3. Điều lệ Trường Đại học ----> Tải về

4. Nghị định số 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học -----> Tải về

5. Thông tư liên tịch 36-2014-TTLT-BGDĐT-BNV Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập  ------> Tải về

6. Quyết định phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo ------> Tải về

II. VĂN BẢN LIÊN QUAN CẤP ĐHTN

1.  Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ viên chức và người lao động trong Đại học Thái Nguyên ----> Tải về

2. Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, kéo dài, từ chức, miễn nhiệm và chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đại học Thái Nguyên  ------> Tải về (QĐ số 3188/QĐ-ĐHTN ngày 31/12/2015)

3. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đại học Thái Nguyên -----> Tải về (QĐ số 04/QĐ-ĐHTN ngày12/3/2015)
4. Quyết định Ban hành Quy định về soạn thảo và ban hành văn bản quản lý nội bộ -----> Tải về (QĐ 2547, Quy định)
5. Quyết định về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc ----> Tải về
 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 2183
Hôm nay 5466
Hôm qua 4909
Tuần này 10375
Tuần trước 42932
Tháng này 3738662
Tháng trước 3918778
Tất cả 47590424

Lượt truy cập: 47590424

Đang online: 2183

Ngày hôm qua: 4909

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ