Phòng Hành chính - Tổ chức
hanh chinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Danh mục thủ tục hành chính
17/04/2015 07:31 - Xem: 3088

Danh mục các thủ tục hành chính lĩnh vực thanh tra pháp chế, thi đua khen thưởng

DANH MỤC 

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THANH TRA, PHÁP CHẾ VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

 

Stt

Tên thủ tục hành chính

Hồ sơ tiếp nhận

Người tiếp nhận

Thời gian giải quyết hồ sơ

Người giải quyết

Ghi chú

1

Ban hành văn bản quản lý nội

1. Soạn thảo Dự thảo (Nội dung dự thảo).

2. Trình Hiệu trưởng (hoặc Phó Hiệu trưởng được ủy quyền) duyệt nội dung và cho phép lấy ý kiến đối với Dự thảo.

3. Lấy ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia góp ý đối với Dự thảo, chỉnh lý Dự thảo

4. Thẩm định Dự thảo. Hồ sơ  thẩm định  bao gồm:

+ Phiếu đề nghị thẩm định;

+ Tờ trình về việc ban hành VBQLNB;

+ Dự thảo sau khi tiếp thu ý kiến góp ý và hoàn chỉnh nội dung;

+ Bản so sánh và thuyết minh những điểm khác nhau giữa Dự thảo với VBQLNB được sửa đổi, bổ sung, thay thế (đối với trường hợp soạn thảo văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế);

+  Bản tổng hợp ý kiến, giải trình về Dự thảo

+ Danh mục các văn bản pháp luật hiện hành dùng làm căn cứ để soạn thảo, ban hành và các văn bản khác có liên quan; danh mục các VBQLNB, các điều, khoản, điểm được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ;

+ Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

5. Trình ký ban hành VBQLNB.

6. Phát hành VBQLNB.

Thuy

10 ngày

PGS.TS. Đặng Xuân Bình

(Các mẫu kèm theo: Mẫu phiếu đề nghị thẩm định; Mẫu tờ trình về việc ban hành văn bản quản lý nội bộ; Mẫu Tổng hợp ý kiến, giải trình về Dự thảo văn bản quản lý nội bộ)

2

Trình tự thực hiện  rà soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội bộ

-  Phân công người rà soát VBQLNB (Mẫu 1).

- Thực hiện rà soát VBQLNB:

+ Tiến hành rà soát VBQLNB;

+ Lập Phiếu rà soát VBQLNB;

+ Lập Hồ sơ rà soát VBQLNB.

-  Lấy ý kiến của Phòng Thanh tra Pháp chế về kết quả rà soát VBQLNB.

- Trình Hiệu trưởng (hoặc Phó Hiệu trưởng được ủy quyền) xem xét, xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả rà soát VBQLNB.

Thuy 

Rà soát theo nhiệm vụ và kế hoạch năm học

PGS.TS. Đặng Xuân Bình

 

 Các biểu mẫu về rà soát văn bản

3

Kiểm tra và xử lý văn bản quản lý nội bộ

- Gửi và tiếp nhận VBQLNB.

- Tiến hành tự kiểm tra VBQLNB.

- Phê duyệt kết quả kiểm tra.

- Xử lý VBQLNB có dấu hiệu trái pháp luật (đối với trường hợp kết luận VBQLNB có dấu hiệu trái pháp luật).

- Thông báo kết quả kiểm tra, xử lý VBQLNB cho cơ quan, tổ chức, cá nhân, phương tiện thông tin đại chúng đã có kiến nghị, yêu cầu hoặc phản ánh về VBQLNB có dấu hiệu trái pháp luật (nếu có).

Thuy 

3 - 5 ngày

PGS.TS. Đặng Xuân Bình

- Mẫu  1:Phiếu kiểm tra văn bản quản lý nội bộ

- Mẫu 2: Phiếu kiểm tra văn bản quản lý nội bộ có dấu hiệu trái pháp luật

Tải về biểu mẫu

4

Thi đua khen thưởng

Hồ sơ Thi đua – Khen thưởng, bao gồm:

- Biên bản họp của đơn vị và danh sách đề nghị kèm theo(mẫu 12, mẫu 1, mẫu 2).

- Bản báo cáo thành tích cá nhân, tập thể đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng từ cấp cơ sở trở lên: CSTĐ cơ sở, CSTĐ cấp Bộ, BK Bộ trưởng, BK Chính phủ, Huân chương… (Mẫu 4, Mẫu 5).

- Bản tổng hợp trích ngang thành tích của cá nhân (Mẫu 8) và tập thể trong đơn vị ( Mẫu 9).

- Bản khai sáng kiến, cải tiến của cá nhân và tập thể (Mẫu 6, Mẫu 7)

(Đối với danh hiệu LĐTT chỉ cần  bản  kiểm điểm của cá nhân trong năm học).

- Các minh chứng kèm theo: bản photo văn bản công nhận sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp, đề tài nghiên cứu...tương ứng với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng mà tập thể, cá nhân đề nghị.

Lê Quỳnh

 

Tháng 1, 2

 

 

Tháng 5

 

 

 

Tháng 6

 

 

 

 

Tháng 7

 

 

 

 

PGS.TS. Đặng Xuân Bình

 Các biểu mẫu tải về

                                                                                                                               

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 2183
Hôm nay 5466
Hôm qua 4909
Tuần này 10375
Tuần trước 42932
Tháng này 3738662
Tháng trước 3918778
Tất cả 47590424

Lượt truy cập: 47590445

Đang online: 2197

Ngày hôm qua: 4909

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ