Phòng Hành chính - Tổ chức
hanh chinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Thông báo kết quả xét nâng bậc lương năm 2017
Thông báo kết quả xét nâng bậc lương năm 2017

Thực hiện Công văn số 1963/ĐHTN ngày 11/10/2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc nâng bậc lương năm 2017. Nhà trường đã có thông báo gửi các đơn vị triển khai việc xét nâng bậc lương năm 2017. Trên cơ sở danh sách đề nghị của các đơn vị, Bộ phận Tổ chức cán bộ đã kiểm tra, rà soát. Ngày 16/11/2017, Hội đồng xét nâng bậc lương năm 2017 của trường đã họp xét, kết quả như sau:

Thông báo về việc nâng bậc lương năm 2017
Thông báo về việc nâng bậc lương năm 2017

Thực hiện Văn bản số 1963/ĐHTN ngày 11/10/2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc nâng bậc lương năm 2017. Nhà trường đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện theo quy định tại các văn bản sau:

Chi bộ phòng HCTC tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020
Chi bộ phòng HCTC tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020

Thực hiện theo kế hoạch số 24-KH/ĐU ngày 11/8/2017 của Đảng ủy trường ĐH Nông Lâm về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Ngày 21/9/2017 tại phòng họp A3, Chi bộ phòng Hành chính Tổ chức đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 nhằm tổng kết những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2017, bầu ra Ban chấp hành khóa mới, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí PGS.TS. Trần Văn Điền, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường.

Tuyển dụng giảng viên hợp đồng
Tuyển dụng giảng viên hợp đồng

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng cán bộ hợp đồng năm 2017-2018, Trường Đại học Nông Lâm thông báo tuyển cán bộ hợp đồng giảng dạy năm 2017, cụ thể như sau:

Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên và tổng kết năm học 2016-2017 phòng HCTC
Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên và tổng kết năm học 2016-2017 phòng HCTC

Ngày 30/5/2017, Chi bộ phòng Hành chính Tổ chức tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam: Đ/c Chu Thị Tuyết, đồng thời tổng kết năm học và họp bình xét các danh hiệu thi đua khen thưởng năm học 2016-2017

V/v triển khai công tác minh bạch  tài sản, thu nhập năm 2016
V/v triển khai công tác minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016

Thực hiện Công văn số 3015/ĐHTN ngày 16/11/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016.

Quy chế tổ chức và hoạt động; Chiến lược phát triển giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030 của Trường Đại học Nông Lâm
Quy chế tổ chức và hoạt động; Chiến lược phát triển giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030 của Trường Đại học Nông Lâm

Quy chế tổ chức và hoạt động; Chiến lược phát triển giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030 của Trường Đại học Nông Lâm

Thông báo về việc thực hiện chế độ phụ cấp  thâm niên đối với nhà giáo năm 2016
Thông báo về việc thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo năm 2016

Thực hiện Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

Thông báo V/v thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm năm học 2016 - 2017
Thông báo V/v thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm năm học 2016 - 2017

Thực hiện Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức; Công văn 2939/BNV-TL ngày 04/10/2005 của Bộ Nội vụ về việc chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành lưu trữ.

Web các đơn vị
Đang online 1388
Hôm nay 2679
Hôm qua 3661
Tuần này 11298
Tuần trước 40874
Tháng này 3653185
Tháng trước 3736637
Tất cả 46865259

Lượt truy cập: 46865294

Đang online: 1404

Ngày hôm qua: 3661

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ