Phòng Hành chính - Tổ chức
hanh chinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Thông báo nâng bậc lương cho CBVC và  lao động hợp đồng năm 2016
Thông báo nâng bậc lương cho CBVC và lao động hợp đồng năm 2016

Thực hiện Văn bản số 2736/ĐHTN ngày 12/10/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc nâng bậc lương năm 2016. Nhà trường đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu kỹ các văn bản sau:

Về việc ký kết lại hợp đồng làm việc đối với viên chức
Về việc ký kết lại hợp đồng làm việc đối với viên chức

Thực hiện các quy định tại Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước; Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Thông báo tuyển dụng giảng viên hợp đồng
Thông báo tuyển dụng giảng viên hợp đồng

Trường Đại học Nông Lâm cần tuyển cán bộ hợp đồng giảng dạy tại Khoa Nông học, cụ thể như sau:.

Cung cấp minh chứng phục vụ công tác đánh giá trường đại học
Cung cấp minh chứng phục vụ công tác đánh giá trường đại học

Thực hiện Kế hoạch đánh giá trường đại học của Nhà trường. Để phục vụ cho việc thu thập tài liệu, minh chứng, Nhà trường đề nghị các đơn vị và các cán bộ, viên chức (là cán bộ giảng dạy) nộp bổ sung một số giấy tờ sau:

Về việc triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2017
Về việc triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2017

Thực hiện Văn bản số 2121/ĐHTN-TCCB ngày 14/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc triển khai chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Nhà trường đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Cập nhật thông tin của cán bộ được cử đi học theo Đề án 322/356
Cập nhật thông tin của cán bộ được cử đi học theo Đề án 322/356

Thực hiện Công văn số 840/BGDĐT-ĐTVNN ngày 07/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cập nhật thông tin của cán bộ được cử đi học theo Đề án 322/356. Nhà trường đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện các nội dung sau:

Web các đơn vị
Đang online 1296
Hôm nay 2443
Hôm qua 3661
Tuần này 11062
Tuần trước 40874
Tháng này 3652949
Tháng trước 3736637
Tất cả 46865023

Lượt truy cập: 46865036

Đang online: 1301

Ngày hôm qua: 3661

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ