Phòng Hành chính - Tổ chức
hanh chinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
V/v báo cáo kết quả học tập đối với cán bộ đang học tập trong nước và nước ngoài
V/v báo cáo kết quả học tập đối với cán bộ đang học tập trong nước và nước ngoài

Thực hiện Quyết định số 453/QĐ-TCCB ngày 06/5/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và công tác quản lý trong đào tạo cán bộ của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Nhà trường đề nghị thủ trưởng các đơn vị tổng hợp theo mẫu gửi kèm và thông báo đến các cán bộ của đơn vị đang đi học tập trong nước và nước ngoài thực hiện một số vấn đề sau:

V/v thực hiện kê khai và cập nhật thông tin qua Cổng thông tin cán bộ
V/v thực hiện kê khai và cập nhật thông tin qua Cổng thông tin cán bộ

Thực hiện chỉ đạo của Đại học Thái Nguyên về việc thực hiện kê khai thông tin qua Cổng thông tin cán bộ. Nhà trường đã có các văn bản hướng dẫn gửi các đơn vị và đôn đốc triển khai thực hiện việc kê khai thông tin. Đến nay, đa số các CBVC đã kê khai tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, vẫn còn một số CBVC chưa thực hiện đăng nhập tài khoản hoặc đã đăng nhập nhưng kê khai chưa đầy đủ thông tin (có danh sách kèm theo).

Web các đơn vị
Đang online 1388
Hôm nay 2679
Hôm qua 3661
Tuần này 11298
Tuần trước 40874
Tháng này 3653185
Tháng trước 3736637
Tất cả 46865259

Lượt truy cập: 46865259

Đang online: 1388

Ngày hôm qua: 3661

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ