Phòng Hành chính - Tổ chức
hanh chinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Danh mục thủ tục hành chính
20/04/2015 10:00 - Xem: 2562

Danh mục các thủ tục hành chính lĩnh vực học sinh sinh viên

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HỌC SINH, SINH VIÊN

TT

Tên thủ tục hành chính

Hồ sơ tiếp nhận

Người tiếp nhận

Thời gian giải quyết hồ sơ

Người giải quyết

1

Rút hồ sơ

Nhận trực tiếp: Xuất trình thẻ SV hoặc CMND và quyết định nếu SV thôi học

Nguyễn Phương Thủy (phòng CT HSSV)

01 ngày

Thứ 4 hàng tuần

LĐ Phòng

2

Xác nhận sổ ưu đãi con thương, bệnh binh

 

SV điền đầy đủ các thông tin vào Sổ ưu đãi của mình

1. CB VP khoa nhận đơn của SV

- Nhận đơn vào các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ, lễ)

- Trả đơn xác nhận cho SV sau khi nhận từ phòng CT HSSV

 

 

2. Đỗ Thị Dương (phòng CT HSSV)

Tiếp nhận sổ xác nhận của CBVP các khoa: trình LĐ phòng ký trả lại đơn cho VP các khoa (03 ngày)

 

LĐ phòng

3

Nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp XH

 

 

 

 

3.1

Sinh viên thuộc đối tượng hộ nghèo (xét theo từng kỳ)

 

 

- Đơn xin hưởng trợ cấp XH ---> Tải về mẫu 1.1

- Giấy chứng nhận SV thuộc hộ nghèo (theo mẫu quy định) --> Tải về mẫu 1.2

- Giấy khai sinh bản sao

- Sổ hộ khẩu bản sao

1. CB VP khoa nhận đơn của SV

- Nhận đơn vào các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ, lễ)

- Trả đơn xác nhận cho SV sau khi nhận từ phòng CT HSSV

 

 

2. Đỗ Thị Dương (phòng CT HSSV)

Tiếp nhận sổ xác nhận của CBVP các khoa: trình LĐ phòng ký trả lại đơn cho VP các khoa (03 ngày)

LĐ phòng

3.2

Sinh viên thuộc đối tượng hưởng khu vực ưu tiên ((là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng cao từ 3 năm trở lên)

- Đơn xin hưởng trợ cấp (đối với SV là người dân tộc thiểu số) ---> Tải về mẫu 1.1

- Giấy khai sinh (bản sao) của SV

- Sổ hộ khẩu bản sao

- Chứng nhận khu vực ưu tiên

1. CB Văn phòng khoa nhận hồ sơ

- Kỳ I: Nộp trước ngày 30/9 trong năm

- Kỳ II: Nộp trước ngày 15/3 hàng năm

- Đối với SV nhập học (Sau 15 ngày kể từ ngày nhập học)

Đỗ Thị Dương

 

2. Đỗ Thị Dương (phòng CT HSSV)

Nhận hồ sơ từ VP khoa:

- Kỳ I: từ ngày 1/10  trong năm

- Kỳ II: từ ngày 16/3 hàng năm

25 ngày kể từ khi nhận hồ sơ ra Quyết định trình BGH ký

LĐ phòng

4

Miễn giảm học phí

 

 

 

 

4.1

Đối tượng là: - Con thương bệnh binh, con liệt sỹ, con của người bị nhiễm chất độc hóa học

- Sinh viên là con mồ côi; SV có bố (mẹ) bị bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động.

- SV là dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng đặc biệt khó khăn

SV thuộc đối tượng trên chỉ làm hồ sơ 1 lần (miễn học phí trong suốt quá trình học tập tại trường)

SV làm thủ thục theo hướng dẫn tại:

- Sổ tay sinh viên

Website:www.tuaf.edu.vn/Phòng ban/Phòng CT HSSV/Hồ sơ-chế độ

1. CB Văn phòng khoa nhận hồ sơ

- Kỳ I: Nộp trước ngày 30/9 trong năm

- Kỳ II: Nộp trước ngày 15/3 hàng năm

- Đối với SV nhập học (Sau 15 ngày kể từ ngày nhập học)

Đỗ Thị Dương

 

 

2. Đỗ Thị Dương (phòng CT HSSV)

Nhận hồ sơ từ VP khoa:

- Kỳ I: từ ngày 1/10  trong năm

- Kỳ II: từ ngày 16/3 hàng năm 25 ngày kể từ khi nhận hồ sơ ra Quyết định trình BGH ký

LĐ phòng

4.2

Sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

Nộp hồ sơ theo từng kỳ học (giấy CN hộ nghèo theo mẫu quy định --> Tải về mẫu 1.2)

SV làm thủ thục theo hướng dẫn tại:

- Sổ tay sinh viên

- Website:www.tuaf.edu.vn/Phòng ban/Phòng CT HSSV/Hồ sơ-chế độ

1. CB Văn phòng khoa nhận hồ sơ

- Kỳ I: Nộp trước ngày 30/9 trong năm

- Kỳ II: Nộp trước ngày 15/3 hàng năm

- Đối với SV nhập học (Sau 15 ngày kể từ ngày nhập học)

Đỗ Thị Dương

 

 

2. Đỗ Thị Dương (phòng CT HSSV)

Nhận hồ sơ từ VP khoa:

- Kỳ I: từ ngày 1/10  trong năm

- Kỳ II: từ ngày 1/3 hàng năm

25 ngày kể từ khi nhận hồ sơ ra Quyết định trình BGH ký

LĐ phòng

5

Bằng tốt nghiệp, bản sao bằng tốt nghiệp, chứng chỉ

 

 

 

 

5.1

Nhận trực tiếp

Thẻ SV, giấy CMND, giấy xác nhận của Thư viện

Nguyễn Văn Thuần (phòng CT HSSV)

02 ngày

Thứ 4, Thứ 6 hàng tuần

Nguyễn Văn Thuần

5.2

Nhận thay

- Giấy ủy quyền (có xác nhận và đóng dấu của cơ quan hoặc Chính quyền địa phương)

- Giấy CMND của người nhận thay (bản sao có công chứng)

- Giấy xác nhận của Thư viện

Nguyễn Văn Thuần (phòng CT HSSV)

02 ngày

Thứ 4, Thứ 6 hàng tuần

Nguyễn Văn Thuần

6

Xác nhận

 

 

 

 

6.1

- Giấy xác nhận xin vay vốn,

 

Theo mẫu của NHCSXH hoặc mẫu nhà trường đã gửi các khoa, Trung tâm và trên Website của trường----> Tải về mẫu 1.3

1. CB VP khoa nhận đơn của SV

- Nhận đơn vào các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ, lễ)

- Trả đơn xác nhận cho SV sau khi nhận từ phòng CT HSSV

 

LĐ phòng

6.2

-  Xác nhận là SV để bố, mẹ giảm trừ thuế thu thập cá nhân hoặc nhận học bổng tại địa phương

- Xác nhận sim sinh viên

 

- Đơn SV tự lập (theo mẫu trên website của trường) ---> Tải về mẫu 1.4

- Giấy Xác nhận ---> Tải về mẫu 1.5

 

2. Hoàng Việt Hoa (phòng CT HSSV)

Tiếp nhận đơn xác nhận của CBVP các khoa: trình Trưởng phòng ký trả lại đơn cho VP các khoa (03 ngày)

6.3

SV tham gia bảo hiểm thân thể

- Thẻ SV

- Đơn yêu cầu trả bảo hiểm (đơn nhận tại phòng CT HSSV) 

Hoàng Việt Hoa (phòng CT HSSV)

02 ngày (thứ 4, thứ 6) hàng tuần

LĐ phòng

6.4

SV bị mất thẻ xin cấp lại

- Đơn xin cấp lại thẻ SV có xác nhận của GVCN lớp, BCN khoa ---> Tải về mẫu 1.6

02 ngày (thứ 3, thứ 5) hàng tuần

6.5

Giấy lĩnh tiền, bưu phẩm tại bưu điện, vé xe buýt

Giấy xác nhận mẫu của bưu điện

02 ngày (thứ 3, thứ 5) hàng tuần

7

SV xin thôi học, nghỉ học có thời hạn, trở lại học tập

 - Mẫu 1.7: Đơn xin thôi học ---> Tải về

- Mẫu 1.8: Đơn xin bảo lưu kết quả học tập ---> Tải về

- Mẫu 1.9: Đơn xin trở lại học tập ---> Tải về

 

 

 

 

(Ghi chú: Đơn quay trở lại học tập phải kèm theo quyết định bảo lưu nhà trường gửi SV trước khi nghỉ học)

Trong đơn phải có:

Nguyễn Duy Bang, Hoàng Việt Hoa (phòng CT HSSV)

5 ngày kể từ khi nhận đơn

(SV nhận Quyết định tại VP Khoa mình học)

LĐ phòng

- Ý kiến của gia đình SV

- Xác nhận và đóng dấu của chính quyền địa phương

- Xác nhận của GVCN lớp và BCN khoa

- Xác nhận của Thư viện và Tài vụ trường

8

SV xin chuyển trường (chuyển đến, chuyển đi)

- Đơn có ý kiến chấp nhận của Hiệu trưởng trường chuyển đi/chuyển đến - --- Quyết định chuyển trường chuyển đi/chuyển đến. ---> Tải về mẫu 1.10

- Bảng điểm học tập, rèn luyện của trường chuyển đi/chuyển đến

- Hồ sơ HSSV và các giấy tờ khác liên quan đến việc di chuyển của trường chuyển đi.

Hoàng Việt Hoa, Nguyễn Duy Bang (phòng CT HSSV)

6 ngày kể từ nhận hồ sơ, Phòng CT HSSV trình Hiệu trưởng ký QĐ

LĐ phòng

9

Sinh viên thay đổi chỗ ở

 

 

 

 

 

SV xin ra ngoại trú; SV ở ngoại trú xin vào ký túc xá

Sổ theo dõi nội, ngoại trú di chuyển chỗ ở

 

Nguyễn Đức Sơn (phòng CT HSSV)

7 ngày kể từ khi nhận Sổ để cập nhật và xác nhận, đóng dấu vào sổ cho SV

LĐ phòng

SV đăng ký nội trú, ngoại trú theo lớp

BCS các lớp nộp danh sách SV nội, ngoại trú theo từng kỳ học có xác nhận của GVCN và Sổ theo dõi nội, ngoại trú của SV di chuyển chỗ ở lên phòng CT HSSV:

- Học kỳ I trước ngày 30/9

- Học kỳ II trước ngày 15/3

Nguyễn Đức Sơn (phòng CT HSSV)

15 ngày kể từ khi nhận danh sách lớp và Sổ theo dõi

LĐ phòng

10

SV hệ VLVH xin xác nhận vay vốn

Mẫu của Ngân hàng chính sách xã hội ---> Tải về mẫu 1.3

Nguyễn Công Trứ (phòng CT HSSV)

 Hàng ngày

LĐ phòng

Lưu ý:  - Tất cả các loại đơn  và giấy xác nhận sinh viên phải đánh máy không được viết tay  

               - SV có thể dowload các mẫu đơn trên website của trường: www.tuaf.edu.vn/Phongban/phongCT HSSV   

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 2179
Hôm nay 5316
Hôm qua 4909
Tuần này 10225
Tuần trước 42932
Tháng này 3738512
Tháng trước 3918778
Tất cả 47590274

Lượt truy cập: 47590291

Đang online: 2185

Ngày hôm qua: 4909

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ