Phòng Hành chính - Tổ chức
hanh chinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Danh mục thủ tục hành chính
27/04/2015 09:02 - Xem: 2462

Danh mục các thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Stt

Tên thủ tục hành chính

Hồ sơ tiếp nhận

Người tiếp nhận

Thời gian giải quyết hồ sơ

Người giải quyết

Ghi chú

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1.      

Tập hợp đề xuất đề tài các cấp

- Phiếu đề xuất của cá nhân

- Bản tổng hợp danh mục đề xuất của các đơn vị

Đào Xuân Thanh

03 ngày

Lãnh đạo phòng; Đào Xuân Thanh

 

2.      

Quyết định phê duyệt danh mục đề xuất đề tài các cấp

- Biên bản họp hội đồng KH&ĐT

- Tổng hợp danh mục đề xuất

Đào Xuân Thanh

02 ngày

Lãnh đạo phòng; Đào Xuân Thanh

 

3.      

Quyết định giao nhiệm vụ và kinh phí đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Đại học

- Quyết định phê duyệt danh mục và kinh phí của đề tài

- Thông báo của ĐH Thái Nguyên v/v giao nhiệm vụ và kinh phí cho các đề tài

Đào Xuân Thanh

02 ngày

Lãnh đạo phòng; Đào Xuân Thanh

 

4.      

Quyết định giao nhiệm vụ và kinh phí đề tài cấp Trường

- Biên bản họp xét nội dung và kinh phí đề tài cấp Trường

- Quyết định phê duyệt danh mục đề tài cấp Trường

Đào Xuân Thanh

02 ngày

Lãnh đạo phòng; Đào Xuân Thanh

 

5.      

Tập hợp hồ sơ thuyết minh đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Đại học trình Đại học Thái Nguyên

- Công văn đề nghị của nhà trường

- Thuyết minh đề tài

- Tiềm lực khoa học

Đào Xuân Thanh

03 ngày

Lãnh đạo phòng; Đào Xuân Thanh

 

6.      

Phê duyệt thuyết minh và hợp đồng đề tài cấp cơ sở

- Thuyết minh đề tài có xác nhận của đơn vị chủ trì

- Hợp đồng đề tài cấp cơ sở

Đào Xuân Thanh

03 ngày

Lãnh đạo phòng; Đào Xuân Thanh

 

7.      

Tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Đại học; nghiệm thu chính thức đề tài cấp Trường

- Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện đề tài

- Minh chứng các sản phẩm đăng ký theo Thuyết minh và Hợp đồng

- Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu

- Biên bản nghiệm thu và phiếu đánh giá theo mẫu quy định của từng cấp

Đào Xuân Thanh

05 ngày

Lãnh đạo phòng; Đào Xuân Thanh

 

8.      

Thanh lý đề tài các cấp

- Báo cáo kết quả thực hiện đề tài đã được chỉnh sửa theo góp ý

- Minh chứng các sản phẩm đăng ký theo Thuyết minh và Hợp đồng

- Biên bản nghiệm thu và phiếu đánh giá của hội đồng nghiệm thu chính thức

- Biên bản thanh lý đề tài

Đào Xuân Thanh

02 ngày

Lãnh đạo phòng; Đào Xuân Thanh

 

HỢP TÁC QUỐC TẾ

9.      

Báo cáo thông tin đoàn khách đến làm việc tại Trường

Tờ trình báo đoàn (theo mẫu)

Trần Thị Lan Hương

01 tuần

Lãnh đạo phòng; Trần Thị LanHương

 

10.             

Đề nghị liên hệ công tác cho khách nước ngoài với các đối tác ngoài trường

Tờ trình đề nghị liên hệ công tác (theo mẫu)

Dương Thị Thu Hương

03 ngày

Lãnh đạo phòng; Dương Thị Thu Hương

 

11.             

Đề nghị làm thủ tục nhập xuất cảnh cho khách nước ngoài đến làm việc tại Trường

Tờ trình  làm thủ tục nhập xuất cảnh (theo mẫu)

Trần Thị Lan Hương, Dương Thị Thu Hương

03 ngày

Lãnh đạo phòng; Trần Thị Lan Hương, Dương Thị Thu Hương

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 2204
Hôm nay 5420
Hôm qua 4909
Tuần này 10329
Tuần trước 42932
Tháng này 3738616
Tháng trước 3918778
Tất cả 47590378

Lượt truy cập: 47590378

Đang online: 2204

Ngày hôm qua: 4909

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ