Phòng Hành chính - Tổ chức
hanh chinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Danh mục thủ tục hành chính
04/05/2015 09:58 - Xem: 3901

Danh mục các thủ tục hành chính lĩnh vực Hành chính - Tổ chức cán bộ

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC CÁN BỘ

STT

Tên thủ tục hành chính

Hồ sơ tiếp nhận 

Người tiếp nhận, giải quyết

Thời gian giải

quyết hồ sơ

Người chịu trách nhiệm

Ghi chú

 

LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH

1

Xin xe ôtô đi công tác

- Tờ trình, giấy mời, công văn, quyết định. được BGH phê duyệt cử đi công tác

- Giấy xin xe theo mẫu phòng HCTC 

Nguyễn Văn Thuận

Phòng B103, khu BGH

3 ngày

Ô. Nguyễn Quý Ly (Phó trưởng phòng)

- Mẫu giấy xin xe tải về

- Quy trình giải quyết (hướng dẫn theo điều 7 của quy định)

Sao y bản chính các giấy tờ thuộc nhà trường quản lý

- Bản sao

- Bản gốc

Phòng B102, B103, C106, khu BGH

1 ngày

Lãnh đạo phòng

(Ô.Ly, Ô.Hiểu hoặc B.Ngân)

 

4

Đăng ký làm maket, Tít chữ, Pano, apphich, biển quảng cáo…

- Tờ trình, kế hoạch được BGH phê duyệt

- Giấy đề nghị 

Phòng B103, khu BGH

3 ngày

Ô. Nguyễn Văn Đông (Chuyên viên)

- Mẫu Giấy đề nghị tải về

5

Đăng ký mượn Hội trường, phòng họp

- Kế hoạch hoạt động được duyệt

- Giấy đề nghị 

Phòng B103, khu BGH

3 ngày

Lãnh đạo phòng (Ô.Ly hoặc Ô.Hiểu)

- Mẫu Giấy đề nghị tải về

6

Giới thiệu đến làm việc tại các cơ quan

- Quyết định, kế hoạch cử đi công tác

- Mẫu giấy giới thiệu (cấp tại phòng văn thư) 

Chu Thị Tuyết, Hoàng Thị Nguyệt (Bộ phận Văn thư)

2 ngày

Ô. Nguyễn Quý Ly (Phó trưởng phòng)

 

7

Xác nhận Giấy đi đường

- QĐ cử đi công tác (nếu có)

- Giấy đi đường 

Phòng B103, khu BGH

1 ngày

Ô. Nguyễn Quý Ly (Phó trưởng phòng)

- Mẫu Giấy đi đường ít ngày tải về

Mẫu Giấy đi đường dài ngày tải về

8

Phát thanh, tuyên truyền

- Giấy đề nghị 

Nguyễn Thị Thu Hà,

Phòng B101, khu BGH

3 ngày

Lãnh đạo phòng (Ô.Ly hoặc Ô.Hiểu)

- Mẫu giấy đề nghị tải về

9

Đề nghị cắt cỏ

- Giấy đề nghị cắt cỏ

 

Phòng B103, khu BGH

3 ngày

Lãnh đạo phòng (Ô.Ly hoặc Ô.Hiểu)

- Mẫu giấy đề nghị tải về

 

LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

10

Cấp sổ bảo hiểm xã hội mới

Tờ khai TK1-TS theo mẫu BHXH

Phạm Thị Thanh Huệ

Phòng C1-06

15 ngày

Lãnh đạo Phòng HCTC

(Bà Nguyễn Thị Ngân)

 

11

Tiếp nhận sổ BHXH của cá nhân từ cơ quan khác về trường

- Tờ khai TK1-TS theo mẫu BHXH (tờ khai do CB phụ trách BHXH soạn)

- Sổ BHXH đã chốt

Phạm Thị Thanh Huệ

Phòng C1-06

15 ngày

Lãnh đạo Phòng HCTC

(Bà Nguyễn Thị Ngân)

 

12

Thay đổi, sửa đổi thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT

- Tờ khai TK2-TS theo mẫu BHXH

- Giấy đề nghị mẫu D01-TS của BHXH

- Minh chứng: giấy khai sinh bản gốc, sổ hộ khẩu, hồ sơ gốc

Phạm Thị Thanh Huệ

Phòng C1-06

15 ngày

Lãnh đạo Phòng HCTC

(Bà Nguyễn Thị Ngân)

 

13

Cấp lại thẻ BHYT

- Giấy đề nghị mẫu D01-TS của BHXH

Phạm Thị Thanh Huệ

Phòng C1-06

15 ngày

Lãnh đạo Phòng HCTC

(Bà Nguyễn Thị Ngân)

 

14

Bổ sung hồ sơ cán bộ

Giấy tờ cá nhân cần bổ sung

Phạm Thị Thanh Huệ

Phòng C1-06

15 ngày

Lãnh đạo phòng HCTC

(Bà Nguyễn Thị Ngân)

 

15

Nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, tính thêm phụ cấp thâm niên vượt khung

- Biên bản họp xét của đơn vị

- Danh sách đề nghị

- Minh chứng về thành tích đạt được (nếu có)

Lưu Viết Huỳnh

Phòng C1-06

15 ngày (từ khoảng đầu tháng 11 hàng năm)

Lãnh đạo phòng HCTC

(Bà Nguyễn Thị Ngân)

Chi tiết

16

Điều chỉnh bậc lương do hoàn thành các chương trình đào tạo

- Đơn đề nghị

- Văn bằng hoặc quyết định 

Lưu Viết Huỳnh

Phòng C1-06

5 ngày

Lãnh đạo Phòng HCTC

(Bà Nguyễn Thị Ngân)

Chi tiết

17

Phụ cấp ưu đãi

Kết quả xét vượt giờ năm học của Phòng Đào tạo

Lưu Viết Huỳnh

Phòng C1-06

7 ngày (sau khi có kết quả xét vượt giờ của Phòng Đào tạo)

(Lãnh đạo Phòng HCTC

(Bà Nguyễn Thị Ngân)

Chi tiết

18

Phụ cấp thâm niên nhà giáo

Danh sác đề nghị của đơn vị

Lưu Viết Huỳnh

Phòng C1-06

15 ngày (từ khoảng đầu tháng 11 hàng năm)

Lãnh đạo Phòng HCTC

(Bà Nguyễn Thị Ngân)

Chi tiết

19

Kéo dài thời gian công tác

- Đơn đề nghị.

- Phô tô Văn bằng cao nhất (GS, PGS, TSKH, TS)

- Giấy khám sức khoẻ của bệnh viện đa khoa từ cấp huyện trở lên

- Biên bản họp bộ môn và các bộ môn khác có liên quan (nếu có)

- Biên bản họp khoa và các khoa khác có liên quan (nếu có)

- Kế hoạch công tác của cá nhân

Lưu Viết Huỳnh

Phòng C1-06

15 ngày

Lãnh đạo Phòng HCTC

(Bà Nguyễn Thị Ngân)

Chi tiết

20

Thủ tục nghỉ hưu

- Đơn đăng ký Nhận lương hưu và nơi khám, chữa bệnh BHYT ban đầu (theo mẫu)

- Nộp lại thẻ BHYT

- Giấy xác nhận đã hoàn thành các thủ tục với Thư viện (thuộc Trung tâm NN-THƯD); Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Các thủ tục khác (nếu có) Bộ phận TCCB sẽ chủ động liên hệ trực tiếp với viên chức để làm các thủ tục cần thiết

Lưu Viết Huỳnh

Phòng C1-06

30 ngày

Lãnh đạo Phòng HCTC

(Bà Nguyễn Thị Ngân)

Chi tiết

21

Thanh toán bảo hiểm thân thể

 

Lưu Viết Huỳnh

Phòng C1-06

01 ngày

Lãnh đạo Phòng HCTC

(Bà Nguyễn Thị Ngân)

Chi tiết

22

Phụ cấp độc hại, nguy hiêm

Danh sách đề nghị của đơn vị

Lưu Viết Huỳnh

Phòng C1-06

10 ngày (tháng 01 hàng năm)

Lãnh đạo Phòng HCTC

(Bà Nguyễn Thị Ngân)

Chi tiết

23

Thủ tục về công tác tuyển dụng và xét tập sự cho viên chức

Thủ tục theo quy định

Nguyễn Thị Ngân

(Phòng C1-06)

Đỗ Thị Ngọc Quyên

(Phòng C1-05)

 

Lãnh đạo Phòng HCTC

(Bà Nguyễn Thị Ngân)

 

24

Thủ tục đi học tập, bồi dưỡng, hội thảo…

Thủ tục theo quy định

Đỗ Thị Ngọc Quyên

(Phòng C1-05)

 

Lãnh đạo Phòng HCTC

(Bà Nguyễn Thị Ngân)

Chi tiết

25 Hợp đồng thỉnh giảng  

Nguyễn Thị Ngân

(Phòng C1-06)

Đỗ Thị Ngọc Quyên

(Phòng C1-05)

 

Lãnh đạo Phòng HCTC

(Bà Nguyễn Thị Ngân)

Chi tiết
26 Quy trình duyệt giảng  

Nguyễn Thị Ngân

(Phòng C1-06)

Đỗ Thị Ngọc Quyên

(Phòng C1-05)

 

Lãnh đạo Phòng HCTC

(Bà Nguyễn Thị Ngân)

Chi tiết
 
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 2194
Hôm nay 5371
Hôm qua 4909
Tuần này 10280
Tuần trước 42932
Tháng này 3738567
Tháng trước 3918778
Tất cả 47590329

Lượt truy cập: 47590341

Đang online: 2198

Ngày hôm qua: 4909

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ